arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2004

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije i računovodstvo

 • Nikola Cvjetković: Upravljanje vrijednošću poduzeća
 • Marija Lulić: Neka pitanja naplata mjenice
 • Miloš Kosijer: Potpore u poljoprivredi i ribarstvu
 • Nikolina Bičanić: Knjigovodstvene promjene na računima rezultata poslovanja proračuna i proračunskih korisnika
 • Mr.sc. Zoran Stanić: Investicijski fondovi

Porezi

 • Uputa - Osobni odbitak za izdatke za zdravstvene usluge i stambene potrebe
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Primanja građana na koja se ne plaća porez na dohodak
 • Mirjana Paić Ćirić: Neke posebnosti pri sastavljanju godišnje prijave poreza na dohodak
 • Vesna Brdovnik: Olakšice za zdravstvene i stambene potrebe u oporezivanju dohotka
 • Mr.sc. Ljubica Javor: Stope PDV-a u zemljama Europske unije s osvrtom na stope u Hrvatskoj
 • Nada Petrović: Korištenje sredstava za osobni prijevoz u poslovne i privatne svrhe
 • Katica Amidžić Peročević: Konačni obračun PDV-a za 2003.
 • Željka Marinović: Carinska i porezna davanja pri uvozu osobnih automobila i plovila

Poslovanje obrtnika

 • Mr.sc. Mirjana Mahović: Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2003. godinu

Poslovanje s inozemstvom

 • Ivana Soić: Carinske mjere zaštite prava intelektualnog vlasništva
 • Boris Masnjak: Izvješćivanje o međunarodnim transakcijama - prijevoz, osiguranje komunikacijske usluge

Izbor iz inozemne literature

 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Berislav Kržić: Dvanaest načina kako postati bolji investitor u 2004. godini
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Učenja o skandalima: Što bi revizori i ulagači još trebali naučiti?

Revizija

 • Mr.sc. Verica Akrap: Rezultati istraživanja o ulozi Državne revizije u sprječavanju korupcije

Gospodarsko pravo

 • Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Dr.sc. Ljiljana Maurović: Prospekt - instrument zaštite ulagatelja prema pravu Europske unije i Republike Hrvatske
 • Zorislav Kaleb: Donošenje i izrada pravrijeka pri rješavanju gospodarskih sporova u arbitraži

Mirovinsko osiguranje

 • Vlatko Mrša: Ostvarivanje prava na mirovinu u 2004. godini
 • Vladislav Veselica, Goran Filipić, Dinko Trbojević: Poslovanje mirovinskih društava u 2003. godini

Bankarstvo

 • Sanja Petrinić Turković: Regulatorni okvir adekvatnosti kapitala hrvatskih banaka

Istraživanja

 • Mr.sc. Žarko Grbčić: Sustavi obrazovanja za poduzetništvo

Poslovne informacije

 • Mr.sc. Baldo Hreljac: Relevantni novčani tijek u dugoročnom investicijskom odlučivanju
 • Jasenka Štiglec: Pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu