arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2004

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije i računovodstvo

 • Zdravko Vukšić: Plaćanje privatnih troškova poslovnim karticama
 • Nada Petrović: Tečajne razlike s računovodstvenog i poreznog motrišta
 • Dr.sc. Nikola Mijatovtć: Dobit Europske središnje banke - mogući prihod Europske unije

Proračunsko računovodstvo

 • Mr.sc. Zdravko Baica: Proračun i proračunski korisnici u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Nikolina Bičanić: Pregled poslovnih knjiga i aktualna pitanja

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Popis imovine i obveza

Porezi i doprinosi

 • Katica Amidžić Peročević: Porezni status donacija
 • Vesna Brdovnik: Oporezivanje stipendija i naknada stranim studentima
 • Marijana Vuraić: Oporezivanje nasljedstva i darova
 • Tomo Šnajder: Povlastice poslodavca za zaposlene osobe s invaliditetom
 • Stajališta Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • Mirjana Paić Ćirić: Izvješćivanje na Obrascu R-S/R-Sm
 • Mirjana Paić Ćirić: Obračun obveza iz plaća u 2005.

Porezi, doprinosi, tečajevi, kamate, gospodarski pokazatelji

 • Zatezne kamate
 • Porez i prirez
 • Prosječne plaće zaposlenih
 • Doprinosi
 • Uplatni račun
 • Gospodarski pokazatelji
 • Tečajne liste
 • Novi propisi

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Masnjak: Iznošenje gotovine i čekova iz zemlje

Izbor iz inozemne literature

 • Financijske vijesti iz svijeta
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Ogromne mogućnosti štednje u nabavi

Banke

 • Dr.sc. Andrea Pavlović: Eksterne determinante razvitka upravljanja aktivom i pasivom

Ugostiteljstvo

 • Koraljka Ladešić Masnec: Pružanje ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa

Menadžment

 • Dr.sc. Isa Myftari: Benchmarking
 • Salvatore Citrai: Ekonomski i socijalni aspekti talijanskog industrijskog distrikta

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj

Gospodarsko pravo

 • Gordana Sedmak Jednačak: Dvostupanjski postupak nadmetanja
 • Mr.sc. Darko Terek: Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela
 • ... Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora

Radno pravo

 • Biljana Barjaktar: Zaštita prava radnika pred poslodavcem
 • Nikola Knežević: ...Primjena propisa o radu

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić Šojat: Mirovinsko osiguranje obrtnika

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Obračunska plaćanja s građanima
 • Mirjana Paić Ćirić: Isplata božićnice i dara za djecu
 • Mr.sc.Zdravko Baica: Javna nabava

Objave

 • HOK osiguranje d.d. Zagreb
 • Agram d.o.o. Zagreb
 • Riviera holding d.d. Poreč
 • Gradnja d.o.o. Osijek
 • Grand hotel Adriatic, Opatija
 • GP Rijeka, Rijeka
 • Hotel Lapad d.d. Dubrovnik
 • GP Krk, Krk
 • Shell.d.o.o. Zagreb