arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2004

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Aktualno

 • Jasminka Rakijašić: Doprinosi za obavezna osiguranja - očekivane promjene u 2005.
 • Mirjana Paić Ćirić: Porez na dohodak na prijelazu it 2004. u 2005. Godinu
 • Mr.sc. Šime Guzić: Moguće promjene pri utvrđivanju poreza na dobitak u novom zakonu

Financije i računovodstvo

 • Mr.sc. Mladen Štahan: Obavezno usuglašavanje temeljnog kapitala trgovačkih drutava
 • Marija Šarić: Popis imovine i obaveza
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Nepčrofitne organizacije - priprema za izradu financijskih izvješća
 • Andreja Švigir: Pravodobna i kavlitetna priprema uvijet za istinita i točna financijska izvješća
 • Mr.sc. Šime Guzić: Neprofitne organizacije

Proračunsko računovodstvo

 • Mr.sc. Zdravko Baica: Popis imovine i obveza proračuna i proračunskih korisnika
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Rashodovanje i isknjižavanje materijalne imovine - knjiženja

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Promjena sustava oporezivanja - od dobiti na dohodak

Carinsko poslovanje

 • Zvonko Koprivčić: Oslobođenja od plaćanja carine i PDV-a prigodom uvoza određene robe

Porezi i doprinosi

 • Mr.sc. Šime Guzić: Porez na dobit za 2004. - u iščekivanju novog Zakona
 • Mr.sc. Ljubica Javor: Predstavništva stranih osoba u sustavu PDV-a
 • Ivana Kantolić: Novi obrasci poreznih kartica
 • Stajališta ministarstva financija

Porezi, doprinosi, tečajevi, kamate, gospodarski pokazatelji

 • Uplatni račun
 • Porez i prirez
 • Tečajne liste
 • Zatezne kamate
 • Gospodarski pokazatelji
 • Prosječne plaće zaposlenih
 • Novi propisi
 • Doprinosi

Plaće i naknade plaća

 • Mirjana Paić Ćirić: Godišnji obračun plaća isplaćenih U 2004.

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Križić: Najveća burzovna tajna
 • Financijske vijesti iz svijeta
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Smanjenje regionalne pomoći u EU-u

Trgovina

 • Mr.sc. Darko Manojlović: Utvrđivanje minimalnih uvjeta u trgovini

Radno pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa

Gospodarsko pravo

 • ... Izbor iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • Dr.sc. Gordana Brčić: Stečajno restrukturiranje u Hrvatskoj

Stvarno pravo

 • Aleksandar Skenderović: Pravno jedinstvo nekretnine

Banke

 • Dr.sc. Andrea Pavlović: Temeljni rizici u bankovnom poslovanju

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulavić: Slobodan izbor doktora primarne Zdravstvene Zaštite

Mirovinsko osiguranje

 • Mr.sc. Mihovil Rismondo: Ugovor o socijalnom osiguranju s Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Slovenijom te SiCG

Pitajte TEB

 • Mirjana Paić Ćirić: Troškovi službenih putovanja vanjskih suradnika
 • Mr.sc. Šime Guzić: Jednokratni otpis ulaganja na tuđoj imovini

Objave

 • Tehnika d.d. Zagreb
 • Plamen lnternational d.o.o. Požega
 • Importanne d.o.o Zagreb
 • Lana Karlovačka tiskara d.d. Karlovac
 • Maraska d.d. Zadar
 • Okipor d.d.Zagreb
 • Tankerkomerc d.d. Zadar