arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2004

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Aktualno

 • Zvonko Koprivčić: U povodu Nacrta prijedloga zakona o obaveznim odnosima Ograničavanje kamata?

Financije i računovodstvo

 • Andreja Švigir: Potraživanja od kupaca - računovodstveni i porezni aspekt
 • Jasminka Rakijašić: Podsjetnik za obveznike devetomjesečnog izvješćivanja prema posebnim propisima
 • Ivan Čonkaš, Dragica Kušen, Branka Viduka: Statistički izvještaji za siječanj - rujan 2004.

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Jakir Bajo: Izvješćivanje proračuna i proračunskih korisnika
 • Nikolina Bičanić: Klasifikacija prijenosa sredstava u proračunskom računovodstvu

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Prijelaz obveznika s poreza na dohodak na porez na dobit

Porezi i doprinosi

 • Stajališta ministarstva
 • Ksenija Vugrin: Korektivni obrazac R-S
 • Vesna Brdovnik: Premije osiguranja života
 • Stanko Zorica, Štefica Crvenković, Gordana Marić: Zatezne kamate na porezne obveze

Plaće i naknade plaća

 • Mirjana Paić Ćirić: Oporezivanje određenih primitaka

Poslovanje s inozemstvom

 • Zvonko Koprivčić: Devizni praktikum
 • Boris Masnjak: Depozitni poslovi s inozemstvom - evidencije i izvješća

Izbor iz inozemne literature

 • Dr. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Dr. Višnja Špiljak: Nova smjernica EU o odgovornosti za oštećenje okoliša

Revizija

 • Dr. sc. Boris Tušek: Značaj i ocjena sustava internih kontrola

Menadžment

 • Marko Dagelić: Prodaja i povratni najam - Sale and leaseback

Radno pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Mr. sc. Darko Terek: Probni rad

Gospodarsko pravo

 • Nenad Šimunec: Asignacija
 • Zdenka Pogarčić: Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Utjecaj datuma ostvarivanja prava na visinu mrovine

Banke

 • Dr. sc. Andrea Pavlović: Model ustroja funkcije upravljanja tržišnim rizicima u hrvatskim bankama - bitni elementi i preporuke

Pitajte TEB

 • Obaveza usaglašavanja temeljnog kapitala d.o.o. s izmijenjenim odredbama ZDT-a
 • Računovodstveni i porezni aspekt provedbe procjene vrijednosti imovine

Objave

 • Vodovod d.d. Osijek
 • Radnik d.d. Opatija
 • Pula Herculanea d.o.o. Pula
 • Maraska
 • Infosistem