arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije - računovodstvo

 • Mr.sc. Zdravko Baica: Primjena Zakona o javnoj nabavi
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave
 • Vladislav Veselica, Goran Filipić: Financijske izvedenice i financijsko upravljanje
 • Dr.sc. Ljiljana Vidučić: Upravljanje potraživanjima
 • IZ REGOS-a: Obavijest obveznicima podnošenja obrasca R-S
 • Ivana Jakir-Bajo: Izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje 1. Siječnja do 30. Rujna 2003. Godine
 • Nikolina Bičanić: Knjigovodstveni postupci pri nabavi nefinancijske imovine, isplati jamstva, ulaganju u trgovačko društvo i prodaji vlastitih proizvoda proračuna i proračunskih korisnika

Gospodarsko pravo

 • Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Marijan Ruždjak: Uz izmjene Zakona o radu
 • Mr.sc. Andrija Eraković: Novosti u stečajnom pravu

Izbor iz inozemne literature

 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Berislav Kržić: Američki stokovi donose dobit
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Banke kreditni rizik prebacuju na druge

Poslovne informacije

 • Salvatore Citra: Komunikacija - od seoskog roga do multimedijalnog publiciteta
 • Mladen Ivanović: Rad stranaca u Republici Hrvatskoj
 • Ljiljana Šplajt: Prava za vrijeme nezaposlenosti
 • Mr.sc. Darko Manojlović: Primjena Zakona o zaštiti potrošača-deklariranje proizvoda
 • Dr.sc. Nikša Alfirević, dr.sc. Jurica Pavičić, Sergej Luković: Elektroničko poslovanje: mitovi i hrvatska zbilja
 • Boris Masnjak: Novosti u zakonskoj regulativi sprječavanja pranja novca
 • Jasminka Rakijašić: Korištenje Registra godišnjih financijskih izvješća
 • Helena Zentner: Upravljanje kontakt centrima

Mirovinsko osiguranje

 • Anica Gabrovec: Dobrovoljna mirovinska štednja - treći stup mirovinskog osiguranja

Porezi

 • Mirjana Paić Ćirić: Obračun obveza iz dohotka od drugih samostalnih djelatnosti
 • Vesna Brdovnik: Utvrđivanje dohotka poreza na dohodak i prireza prema novom Pravilniku
 • Tomo Šnajder: Izvješća prema novom Pravilniku o porezu na dohodak
 • Nada Petrović: Zakup poslovnog prostora
 • Stajališta Ministarstva financija

Revizija

 • Mr.sc. Verica Akrap: Razlozi neuspjeha projekata informacijske tehnologije

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Šoštarić: Osobitosti nekih oblika privremenog uvoza
 • Zoran Jurak: Odluka o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača
 • Mr.sc. Marcela Kir: Otvaranje deviznih računa

Istraživanja

 • Dr.sc. Fikreta Bahtijarević Šiber, Dr.sc. Pere Sikavica: Neki aspekti položaja i načina rukovođenja žena managera u hrvatskim poduzećima - empirijska analiza