arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Stipe Baljkas: Upravljanje projektnim oportunitetima
 • Mr.sc Ivan Šprajc: Temeljna načela postupaka javne nabave
 • Koraljka Ladešić Masnec: Turistički zapisnik i turistički animator
 • Mr.sc. Mirko Grubišić: Primjena Nacionalne klasifikacije djelatnosti - NKD 2002
 • Ljerka Rajko: Vanjska trgovina Hrvatske sa zemljama EU i zemljama izvan EU s akceptiranjem razvojne dimenzije na početku 2003. Godine
 • Mr.sc Baldo Hreljac: Mjerila uspješnosti poslovanja profitnih i investicijskih centara
 • Neda Matijević: Prava intelektualnog vlasništva i izvoz: krive pretpostavke i izbjegavanje grešaka
 • Salvatore Citra: Uloga lidera u poduzeću

Gospodarsko pravo

 • Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Mr.sc. Gordana Mršić: Sudska zaštita radnika u slučaju novčanog potraživanja iz radnog odnosa
 • Zorislav Kaleb: Prikrivanje vlasništva vrijednosnih papira kao kazneno djelo

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić Šojat: Staž osiguranja s povećanim trajanjem
 • Vlatko Mrša: Uz izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju

Istraživanja

 • Dr.sc. Đurđica Fučkan: Analiza susreta unutarnje i vansjke okoline pri strateškom planiranju
 • Dr.sc. Janko Tintor: Sustavi pokazatelja poslovanja poduzeća

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Ostvarivanje naknade za bolovanje po osnovi povremenih novčanih primitaka

Izbor iz inozemne literature

 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Berislav Kržić: Najbolji investitori za koje nikada niste čuli
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Smanjenje siromaštva počinje pravednijom trgovinom poljoprivednim proizvodima

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Devizno poslovanje - novi podzakonski akti

Financije - računovodstvo

 • Mr.sc. Šime Guzić: Konsolidacija financijskih izvješća
 • Mr.sc. Ante Rončević: Manipulacijske sheme u procesu trgovanja na uređenim javnim tržištma

Porezi

 • Stajališta Ministarstva financija
 • Ljubica Javor: Fizičke osobe u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Nada Petrović: Troškovi službenih putovanja u zemlji i inozemstvu
 • Zdravko Vukšić: Pravni i porezni aspekt prometa kulturnih dobara
 • Zvonimir Pavić: Poljoprivredna djelatnost kao temelj za plaćanje poreza
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske