arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Masnjak: Licenčni odnosi s inozemstvom
 • Mr.sc. Marta Anđel: Tečaj dolara, marke i eura od 1945. do 2003.

Poslovne informacije

 • Jasenka Štiglec: Obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti
 • Dr.sc. Marica Škrtić, Marko Tisovec: Tko su hrvatski najpoduzetnici
 • Dr.sc. Mladen Staničić: Nova EU strategija za Hrvatsku
 • Zlatan Janeš: Državne potpore
 • Ljerka Rajko: Vanjskotrgovinska razmjena Hrvatske s inozemstvom u 2002. godini s aspekta uvoza
 • Dr.sc. Vesna Brčić Stipčević: Zaštita potrošača
 • Vesna Blagojević: Utvrđivanje vrste i stupnja oštećenja zdravlja djeteta
 • Salvatore Citra: Kvaliteta u proizvodnji

Porezi

 • Mr.sc. Damir Ocvirk: Porezno priznati trošak nabave službene odjeće javnog bilježnika
 • Mirjana Vučinić: Prihodi i rashodi od kapitala i njihov utjecaj na oporezivanje dobiti
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Mr.sc. Nikola Vukić: Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske
 • Mr.sc. Šime Guzić: Oporezivanje prihoda od imovine i imovinskih prava
 • Mirjana Paić Ćirić: Novi elementi pri izvješćivanju Porezne uprave o isplatama - ID, IDD i IDD-1 (prema prijedlogu Pravilnika)

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Prava osiguranika drugog i trećeg stupa mirovinskog osiguranja

Izbor iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Američke banke iznimno dobro posluju
 • Berislav Kržić: Problemi jedne računovodstvene tvrtke
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Revizija

 • Dr.sc. Boris Tušek: Proces interne revizije - kritičko ispitivanje i ocjena poslovanja

Financije - računovodstvo

 • Stjepan Kolačević: Iskazivanje ekonomske vrijednosti imovine po CAMP metodi
 • Mr.sc. Krešimir Dragić: Razvoj financijskog sektora Hrvatske na putu u Europsku uniju

Istraživanja

 • Dr.sc. Janko Tintor: Ekonomski pokazatelji poslovanja poduzeća, njihovo značenje i interpretacija
 • Dr.sc. Đurđica Fučkan: Analiza resursa - temelj oblikovanja strateškog plana

Gospodarsko pravo

 • Iris Gović: Rokovi u radnom pravu odnosu
 • Zdenka Koharić: Ustupanje prava potraživanja ugovorom (cesija) u porezno-dužničkom odnosu
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora