arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Istraživanja

 • Dr.sc. Marinko Škare: Jači gospodarski oporavak u 2003. godini?
 • Dr.sc. Katarina Žager: Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove

Gospodarsko pravo

 • Aleksandar Skenderović: Kako stranci mogu steći vlasništvo na nekretninama u Republici Hrvatskoj
 • Mr.sc. Mladen Pavlović: Smetanje i zaštita posjeda
 • Dragan Zlatović: Franchising i pravo uporabe žiga
 • Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog Sabora
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi

Prikazi iz inozemne literature

 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Je li u razvijenim zemljama inflacija preniska?
 • Berislav Kržić: Ekskluzivni fondovi za puk
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Berislav Kržić: Imaju li računovodstvene tvrtke budućnost?

Financije - računovodstvo

 • Mr.sc. Zdravko Baica: Polugodišnja financijska izvješća neprofitnih organizacija
 • Jasminka Rakijašić: Posebna financijska izvješća - obveznici i rokovi
 • Mr. sc. Mladen Štahan: Polugodišnja financijska izvješća prema ZOR-u i ZTD-u
 • Ivan Čonkaš: Statistički izvještaji za siječanj-lipanj 2003.
 • Jasminka Rakijašić: Potraživanja od kupaca
 • Alen Škudar: Pregled i analiza izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku
 • Miloš Kosijer: Poljoprivredna gospodarstva u novom sustavu državnih potpora
 • Martina Etlinger: Novi standardizirani obrasci platnog prometa
 • Mr.sc. Desanka Šegić: Regres za godišnji odmor - prava i mogućnosti isplate

Poslovne informacije

 • Gordana Sedmak-Jednačak: Primjena dodatnih kriterija kod javnih nabava s minimalnim sudjelovanjem cijene -70%
 • Salvatore Citra: Poduzeće srednje veličine
 • Neda Matijević: Praktična pitanja o intelektualnom vlasništvu u poslovnom planu
 • Dr.sc. Mario Spremić: Elektroničko poslovanje i stvaranje nove vrijednosti
 • Mr.sc. Baldo Hreljac: Transferne cijene

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Ostvarivanje novih prava u zdravstvenom osiguranju

Porezi

 • Mr.sc. Šime Guzić: Izdatci za istraživanje i razvoj postaju novi oblik poreznih poticaja
 • Mr.sc. Šime Guzić: Valorizacija, revalorizacija, amortizacija i druga pitanja poreza na dobit
 • Vesna Brdovnik: Novi Pravilnik o porezu na dohodak
 • Vesna Brdovnik, Ljiljana Bjelonjić: Paušalno oporezivanje dohotka
 • Zdravka Barac: Premještanje robe u postupku unutarnje proizvodnje i oslobođenje od PDV-a
 • Katica Amidžić Peročević: Porezni aspekti troškova promidžbe i reprezentacije
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Sudska praksa Upravnog suda Republike Hrvatske
 • Ljubica Javor: Podjela pretporeza

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Uz novi Zakon o deviznom poslovanju
 • Melita Belavić: Uvoz robe i postupak carinjenja
 • Zvonko Koprivčić: Neke novosti u deviznom poslovanju