arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Gospodarsko pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog Sabora
 • Franjo Amon: Ugovor o leasingu
 • Krešimir Rožman: Proširenje primjene Kolektivnog ugovora

Poslovne informacije

 • Koraljka Ladešić Masnec: Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu građana i seljačkom domaćinstvu
 • Dr. sc. Boris Tušek: Informacije kao pretpostavka poslovnog odlučivanja
 • Dr. sc. Ksenija Klasić: Organizacija zaštite informacijskih sustava
 • Goran Kovačević: Analiza regulatornih ograničenja plasmana bankama u 2003. godini
 • Ljerka Rajko: Vanjskotrgovinska razmjena Hrvatske u 2002. godini s aspekta izvoza
 • Salvatore Citra: Timing za 21. stoljeće
 • Aleksandar Skenderović: Kako do imovine u Saveznoj Republici Jugoslaviji

Istraživanja

 • Dr.sc. Fikreta Bahtijarević Šiber, Dr.sc. Pere Sikavica: Skica za profil managera hrvatskih poduzeća - rezultati istraživanja
 • Nediljka Rogošić: Ocjena uspješnosti provedbe strategije privatizacije drutvenih poduzeća u Republici Hrvatskoj

Mirovinsko osiguranje

 • Mr. sc. Mihovil Rismondo: Mirovinsko osiguranje stranaca - članova uprave društava
 • Ana Šašić Šojat: Produženo mirovinsko osiguranje
 • Gordana Mršić: Pravo roditelja na dopust do sedme godine života teže hendikepiranog djeteta
 • Ante Šumelj: Mirovine zastupnika u Hrvatskom saboru

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Šoštarić: Carinski postupak privremenog izvoza
 • Boris Masnjak: Držanje deviza u inozemstvu - mogućnosti i ograničenja

Financije - računovodstvo

 • Nada Petrović: Vremenska razgraničenja
 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje promjena na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini u proračunskom računovodstvu
 • Vladislav Veselica, Silvana Ivančić, Goran Filipić: Financijska imovina i financijski izvještaji mirovinskih fondova
 • Zvonko Koprivčić: Naplata cesijom po računu R-2 i odbitak pretporeza

Porezi

 • Mr.sc. Nikola Mijatović: Oporezivanje nasljeđivanja i darovanja u Hrvatskoj
 • Ljubica Javor: Pretporez i ispravak pretporeza
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Proračun i proračunski korisnici u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Mirjana Paić Ćirić: Darovanje upotrebljavanih osobnih automobila
 • Nikša Crljen: Aspekti poreznog nadzora prije sastavljanja poreznog akta Zapisnika - širi kontekst od samih propisa
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Odluke Upravnog suda Republike Hrvatske

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Je li kriv rat, kasni Uskrs ili tromo gospodarstvo?
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Zbog čega tako malo kapitala ide iz bogatih zemalja u siromašne
 • Berislav Kržić: Derivati su opasni
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji