arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porezi

 • Jasminka Rakijašić: Oporezivanje i isplata dividendi i udjela u dobiti
 • Željka Marinović: Povrat PDV-a stranim državljanima
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Srebrenka Pečenjak, Mirjana Vučinić: Uračunavanje poreza plaćenih u inozemstvu
 • Katica Amidžić Peročević: Porezni propisi i graditeljstvo
 • Mirjana Paić Ćirić: Prava i obveze temeljem ugovora o volonterskom radu
 • Odluke Upravnog suda Republike Hrvatske
 • Tomo Šnajder: Izvješća na obrascu IDD

Istraživanja

 • Akademik Alica Wertheimer Baletić: Razvojni kontekst populacijske politike

Financije - računovodstvo

 • Mr.sc. Hrvoje Patajac: Business intelligence
 • Dr. sc. Boris Tušek: Metoda standardnog troška kao tehnika mjerenja troškova zaliha
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Primjena Zakona o javnoj nabavi
 • Jasminka Rakijašić: Godišnji financijski izvještaj za 2002. godinu
 • Mr. sc. Krešimir Dragić: Ulazak u EU - pogled iz monetarne perspektive

Bankarstvo

 • Mario Varjačić: Nova pravila upravljanja kapitalom banaka "The New Basel Capital Accord - Basel II"

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Carinski postupak vanjske proizvodnje - oplemenjivanje robe
 • Zvonko Koprivčić: Nadzorna knjiga za prometno-agencijske usluge i devizne isplate članu uprave

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić Šojat: Prijava staža osiguranja za 2002. godinu (Tiskanica M-4P)

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Zdravstvena zaštita osoba upućenih u inozemstvo

Poslovne informacije

 • Nenad Vuković, Sanja Serdar: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike - tumačenje pojedinih odredbi
 • Mr. sc. Aleksandar Erceg: Franšiza u Hrvatskoj
 • Koraljka Ladešić Masnec, Jasenka Štiglec: Primjena propisa s područja ugostiteljstva i turizma
 • Salvatore Citra: Venture capital
 • Mr.sc. Žarko Grbčić: Kako funkcionira MLM tvrtka

Gospodarsko pravo

 • Iz zakonodavne procedure Hrvatskog Sabora
 • Nikola Knežević: Sudska praksa županijskih sudova - radni odnosi
 • Zorislav Kaleb: Povrede dužnosti uprave u slučaju prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje - kazneno djelo
 • Dr.sc. Jasmina Kovačević: Poslovni moral u ugovornoj praksi

Prikazi iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Šiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Berislav Kržić: Zaboravite na osnovna pravila
 • Berislav Kržić: Zašto je sada pravi trenutak