arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Istraživanja

 • Dr.sc. Željko Garača: Upravljanje troškovima pomoću simulacijskog modeliranja (pregledni članak)
 • Dr.sc. Mario Spremić: Razvoj i obilježja elektroničkog poslovanja u hrvatskim kompanijama

Prikazi iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Ne pitajte za moju dob
 • Berislav Kržić: Kako preživjeti boj uzajamnih (investicijskih) fondova
 • Berislav Kržić: Neizvjesnosti na financijskim tržištima uoči mogućeg rata s Irakom

Gospodarsko pravo

 • Dr.sc. Dragutin Ledić: Pravni položaj članova društava osoba u hrvatskom i usporednom pravu
 • Dušanka Marinković Drača: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu
 • Dragan Zlatović: Ustroj i ovlasti sudova časti
 • Iris Gović: Teret dokazivanja u sporovima radi utvrđivanja nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu
 • Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi
 • Iz zakonodavne procedure Hrvatskog Sabora
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Ostvarivanje prava s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Masnjak: Razlike u vrijednosti robe nastale u poslovanju s inozemstvom

Mirovinsko osiguranje

 • Vladislav Veselica, Goran Filipić, Dinko Trbojević, Ivana Prpić: Financijska imovina i godišnji prinosi obveznih mirovinskih fondova

Financije - računovodstvo

 • Miloš Kosijer: Prekid obročne otplate i izračun preostale cijene stana
 • Mr.sc. Hrvoje Tadin: Radničko dioničarstvo
 • Ivan Čonkaš: Predočavanje godišnjih financijskih izvještaja trgovačkih društava za 2002. godinu

Poslovanje obrtnika

 • Mr.sc. Mirjana Komljenović Mahović: Obavljanje odvjetničke i javnobilježničke djelatnosti

Porezi

 • Dr.sc. Barbara Jelčić: Zaštita prava poreznih obveznika
 • Katica Amidžić Peročević: Konačni obračun PDV-a
 • Ivan Lovrić: Osvrt na provedbu Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića
 • Ljubica Javor: Porezni poticaji kod oporezivanja dobiti u nekim tranzicijskim zemljama Istočne i Srednje Europe
 • Dostavljanje podataka za utvrđivanje gradskih i općinskih poreza
 • Ana Šašić Šojat: Primjena Zakona o doprinosima
 • Mirjana Paić Ćirić: Kako obračunati poreze i doprinos na stipendije i potpore
 • Stajališta Ministarstva financija

Poslovne informacije

 • Salvatore Citra: Outplacement
 • Mr.sc. Darko Manojlović: Minimalni tehnički uvjeti za proizvodnju i prodaju mlinskih pekarskih proizvoda