arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije - računovodstvo

 • Zdenka Pogarčić: Uz prijedlog Zakona o Registru godišnjih financijskih izvještaja
 • Stjepan Kolačević: Osnovni i alternativni postupak procjene dugotrajne materijalne imovine
 • Igor Fistrić: Novo doba za dokumentarne akreditive
 • Mr. sc. Desanka Šegić: Politika plaća i naknada u 2003. godini

Poslovanje s inozemstvom

 • Melita Belavić: Pojednostavnjenje provoznog postupka - status ovlaštenog primatelja

Porezi

 • Stajališta Ministarstva financija
 • Uputa o sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dohodak za 2002.
 • Mirjana Vučinić: Oporezivanje povezanih društava
 • Dr. sc. Hrvoje Arbutina: Stalna poslovna jedinica inozemnih poduzetnika
 • Srebrenka Pečenjak: Porez na dobit po odbitku
 • Jasminka Rakijašić: Preračunavanje neto osnovice u slučaju kad je plaća veća od najviše osnovice za mirovinsko osiguranje
 • Mirjana Paić Ćirić: Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
 • Tomo Šnajder: Obveze poslodavaca radnika u kućanstvu
 • Jasminka Rakijašić: Isplata primitaka od djelatnosti članova predstavničkih i izvršnih tijela vlasti

Poslovne informacije

 • Salvatore Citra: Communication centar za mala i srednja poduzeća
 • Mr.sc. Đuro Horvat: Strateške alijanse i multinacionalne korporacije
 • Mr.sc. Tomislav Strniščak: Inovativne regije i klasteri - izazov gospodarskom razvoju

Revizija

 • Verica Akrap: Planiranje revizije informacijskih sustava

Gospodarsko pravo

 • Mr. sc. Gordana Mršić: Prava radnika u slučaju prenošenja ugovora na novog poslodavca
 • Iz zakonodavne procedure Hrvatskog sabora
 • Nikola Knežević: Praksa Upravnog suda Republike Hrvatske-primjena Zakona o radu
 • Ana Šašić Šojat: Evidencije na području radnih odnosa
 • Mladen Ivanović: Pravni položaj vjerskih zajednica
 • Mr. sc. Ivan Šprajc, Ana Šoštarec: Uz presudu Europskog suda za ljudska prava

Istraživanja

 • Dr.sc. Boris Tušek: Neke značajke i specifičnosti organizacije i upravljanja internom revizijom

Mirovinsko osiguranje

 • Vlatka Mrša: Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Primjena novih prava u zdravstvenom osiguranju

Prikazi iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Berislav Kržić: Vremenska klopka
 • Berislav Kržić: Kraj dvostrukog oporezivanja dividendi u SAD-u