arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Gospodarsko pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi
 • Mr.sc. Miljenko Giunio: Mjenica u bankarskom (mal) tretmanu

Porezi

 • Ivan Lovrić: Primjena zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića - posebno oporezivanje praškastih proizvoda
 • Katica Amidžić Peročević: Unos imovine u društvo i druge oblike poduzetništva
 • Ljubica Javor: Prolazne stavke u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Vesna Brdovnik: Uz izmjene Zakona o porezu na dohodak
 • Tomo Šnajder: Novi način obračuna doprinosa za određene kategorije obrtnika i poljoprivrednika
 • Željka Marinović: Korištenje eurodizel goriva obojenog plavom bojom - "plavog dizela"
 • Zdravko Vukšić: Novi obveznici plaćanja spomeničke rente
 • Mirjana Paić Ćirić: Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Mr.sc. Šime Guzić: Porez na dobit u svjetlu izmijenjenog Zakona

Financije - računovodstvo

 • Mr.sc. Mladen Štahan: Usuglašavanje temeljnog kapitala d.d.-a i d.o.o.-a s izmijenjenim odredbama ZTD-a
 • Mr.sc. Krešimir Dragić: Realni sektor - karika koja nedostaje
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Pripreme financijskih izvješća neprofitnih organizacija
 • Vladislav Veselica, Hrvoje Stipić: Upravljanje novčanim tokovima
 • Marija Šarić: Priprema i provedba godišnjeg popisa imovine i obveza
 • Andreja Švigir: Pravodobna i kvalitetna priprema uvjet za istinita i točna financijska izvješća
 • Mr.sc. Šime Guzić: Izbor računovodstvenih politika trgovačkih društava

Istraživanja

 • Dr.sc. Đurđica Fučkan: Analiza susreta vanjske i unutarnje okoline pri strateškom planiranju
 • Hrvoje Šimović: Strategije trgovanja futures ugovorima i opcijama na terminskim tržištima

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Povrat dijela posebnog doprinosa za ozljede na radu

Izbor iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Berislav Kržić: Tržište kapitala: lice i naličje "junk" obveznica
 • Berislav Kržić: Tko mari za zarade

Poslovne informacije

 • Dragan Zlatović: Pravni aspekti mercandisinga
 • Dr.sc. Boris Brezničar: Informacijski sustav za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Dinka Rajčić: Komentar Zakona o elektroničkoj trgovini
 • Mr.sc. Stipe Baljkas, mr.sc. Jasna Prester: Primjena teorije očekivanog izbora na management projektnih rizika
 • Ivanka Fatović: Primjena Zakona o zaštiti potrošača

Poslovanje s inozemstvom

 • Zvonko Koprivčić: Nove (stare) nadzorne knjige od 1. siječnja 2004. godine
 • Ivana Soić: Carinski aspekt poslovanja u slobodnim zonama
 • Boris Masnjak: Plaćanja i naplate u stranim sredstvima plaćanja
 • Melita Belavić: Nova Uredba za provedbu Carinskog zakona