arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Gospodarsko pravo

 • Iz zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora
 • Mr.sc. Mladen Pavlović: Pojačanje obveznopravnog odnosa jamstvom
 • Mr.sc. Gordana Mršić: Utvrđivanje plaće radnika tijekom otkaznog roka
 • Dr.sc. Dragutin Ledić: Javno trgovačko društvo
 • Dušanka Marinković Drača: Obveza usklađenja akata s izmjenama Zakona o radu
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Županijskih sudova Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Zdenka Pogarčić: Kaznena odgovornost pravnih osoba

Izbor iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Ekvilibristička točka federalnih rezervi
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Berislav Kržić: Dvostruko ili ništa

Poslovne informacije

 • Dinka Rajčić: Uz novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
 • Mr.sc. Aleksandar Erceg: Odabir prave lokacije za franšizu
 • Dr.sc. Mario Spremić: Menadžment nove ekonomije
 • Božo Vilušić: Modeli upravljanja stambenim zgradama
 • Mr.sc. Darko Manojlović: Zaštita potrošača - pružanje usluga, sklapanje ugovora te oglašavanje usluge i proizvoda
 • Neda Matijević: Zaštita izuma-patent ili poslovna tajna
 • Žarko Grbčić: Intraindustrijska razmjena kao novi oblik međunarodne razmjene
 • Dr.sc. Mladen Staničić: U škarama premalog izvoza i velikog vanjskog duga
 • Salvatore Citra: Od konformizma do mobbinga

Financije - računovodstvo

 • Miloš Kosijer: Izračun zateznih kamata
 • Dr.sc. Boris Tušek: Računovodstveno iskazivanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
 • Mr.sc. Hrvoje Patajac: CRM u funkciji konkurentske prednosti poduzeća

Porezi

 • Mr.sc. Damir Ocvirk: Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina
 • Tomo Šnajder: Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika
 • Vesna Brdovnik, Mirjana Paić Ćirić: Primjena Pravilnika o porezu na dohodak
 • Nada Petrović: Ljekarne u poreznom sustavu
 • Ljubica Javor: Obračun poreza na dodanu vrijednost kod prometa rabljenih automobila
 • Željka Marinović: Posebni porez na kavu
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Neprofitne organizacije u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Stajališta Ministarstva financija

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Poslovi s vrijednosnim papirima i udjelima u investicijskim fondovima
 • Zvonko Koprivčić: Obveze registriranja kreditnih poslova s inozemstvom i prijave inozemnih ulaganja
 • Franjo Ibrišimović: Primjena Carinskog zakona
 • Mr.sc. Marcela Kir: Iznošenje i unošenje gotovine, čekova i vrijednosnih papira preko državne granice