arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2003

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije - računovodstvo

 • Mr.sc. Zdravko Baica: Financijska izvješća neprofitnih organizacija za 2002. godinu
 • Jasminka Rakijašić: Financijsko izvješćivanje prema posebnim propisima
 • Mladen Štahan: Mogućnosti isplate dividende i udjela u dobiti
 • Mladen Štahan: Podjela ostvarene dobiti, gubitak i pokriće gubitka
 • Mladen Štahan: Obvezna izvješća prema Zakonu o trgovačkim društvima
 • Mladen Štahan: Godišnje izvješće velikih poduzetnika
 • Jasminka Rakijašić: Izvješće o promjenama glavnice
 • Financijska izvješća poduzetnika za 2002. godinu
 • Dr.sc. Boris Tušek: Izvještaj o novčanim tijekovima
 • Mr.sc. Šime Guzić: Sastavljanje bilance
 • Mr.sc. Šime Guzić: Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • Dr.sc. Boris Tušek: Računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje
 • Mirjana Paić Ćirić: Doprinosi, naklade i članarine

Porezi

 • Mr.sc. Šime Guzić: Prijava poreza na dobit za 2002. godinu
 • Vesna Brdovnik: Godišnja prijava poreza na dohodak
 • Tomo Šnajder: Izvješćivanje o doprinosima i porezu iz plaća i drugih primitaka
 • Mirjana Paić Ćirić, Jasminka Rakijašić: Obračun obveza iz plaća i drugih oblika dohotka u 2003. godini
 • Vesna Brdovnik: Pravilnik o porezu na dohodak - izmjene
 • Zdravka Barac: Izmjene Općeg poreznog zakona
 • Aleksandra Antolić: Što donose izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina
 • Stajališta Ministarstva financija

Istraživanja

 • Mr.sc. Drago Pupovac, Dr.sc. Ratko Zelenika: Primarni sektor u kaleidoskopu nove ekonomije

Gospodarsko pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Dr.sc. Dragutin Ledić: Članska prava u društvima kapitala u hrvatskom i usporednim pravima
 • Iz zakonodavne procedure Hrvatskog sabora

Prikazi iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Zloupotrebljava li se čuveni američki Zakon o bankrotu?
 • Berislav Kržić: Najbolji stokovi u 2003. godini
 • Berislav Kržić: Financijske strategije
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Da li uspješan izvršni direktor jedne kompanije postaje i uspješan ne izvršni direktor druge kompanije? Kako se razlikuju te dvije uloge?

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Veći opseg prava iz zdravstvenog osiguranja

Poslovne informacije

 • Mr.sc. Nikola Mijatović: U iščekivanju poreza na kamate u Njemačkoj
 • Dr.sc. Marica Škrtić, Marko Tisovec: Mali poduzetnici u gospodarskoj strukturi Republike Hrvatske
 • Salvatore Citra: Franchising od ideje do realizacije

Poslovanje obrtnika

 • Mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović: Godišnji obračun obrtnika i slobodnih zanimanja za 2002.

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Privremeni izvoz robe u zakup