arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2002

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Gospodarsko pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Robert Peček: Novela Zakona o naknadi za oduzetu imovinu
 • Aleksandar Skenderović: Novi Zakon o preuzimanju dioničkih društava
 • Mr.sc. Ivan Šprajc: Prijedlozi i mišljenja - Primjena Zakona o prebivalištu i boravištu građana

Porezi

 • Dr.sc. Barbara Jelčić: O promjenama Zakona o porezu na dohodak
 • Dr.sc. Božidar Jelčić: Porez nije kazna
 • Zvonimir Pavić: Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Mr.sc. Dubravka Sekulić Grgić: Oporezivanje investicijskih fondova
 • Berislav Matković: Mjere osiguranja radi naplate poreznog duga prema Općem poreznom zakonu
 • Vesna Brdovnik: Utvrđivanje dohotka i oporezivanje drugih samostalnih djelatnosti

Bankarstvo

 • Goran Kovačević: Uzroci promjene načina trgovanja i oscilacije tečaja na hrvatskom deviznom tržištu
 • Sanja Tomičić: Islamsko bankarstvo

Financije - računovodstvo

 • Mr.sc. Krešimir Dragić: Opcije - financijske izvedenice
 • Ivan Čonkaš: Statistički izvještaji za razdoblje siječanj-rujan
 • Igor Fistrić: Prenosivi i back-to-back akreditivi
 • Mr.sc. Šime Guzić: Predaja financijskih izvješća poduzetnika u sudski registar

Mirovinsko osiguranje

 • Ante Šumelj: Prava iz prvog odnosno drugog i trećeg stupa mirovinskog osiguranja

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Porodni dopust - pravo i naknada

Istraživanja

 • Dr.sc. Josip Pavlović: Analiza točke pokrića i računovodstvene informacije
 • Dr.sc. Đurđica Fučkan: PIMS istraživanje, tržišni udio i krivulja iskustva kao okosnica strateškog planiranja

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Unošenje i iznošenje domaćeg i stranog efektivnog novca u i iz Republike Hrvatske
 • Željka Marinović: Uvozna davanja u poštanskom prometu za pošiljke koje primaju građani

Poslovne informacije

 • Mr.sc. Baldo Hreljac: Obračun troškova na temelju aktivnosti
 • Mr.sc. Nikša Alfirević, Mr.sc. Blaženka Knežević, Dr.sc. Jurica Pavičić: Biti ili ne biti «e» u hrvatskoj trgovini
 • Salvatore Citra: Odnosi s kupcem - mikromarketing
 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u kolovozu

Prikazi iz inozemne literature

 • Mr.sc. Nikola Mijatović: Njemačka savezna komora poreznih savjetnika
 • Berislav Kržić: Jesu li opcije rashod?
 • Berislav Kržić: Opcije - pitanje investiranja
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Bijeg u sigurnost
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji