arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2002

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Gospodarsko pravo

 • Nikola Knežević: Sudske praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske - radni sporovi
 • Aleksandar Skenderović: Likvidacija trgovačkih društava
 • Dušanka Marinković Drača: Godišnji odmori
 • Zorislav Kaleb: Povrede dužnosti čuvanja tajne članova organa trgovačkih društava i revizora
 • Ljerka Morović Pavić: Isključuje li plaćanje naknade za eksploataciju mineralnih sirovina obvezu plaćanja komunalne naknade za zemljište
 • Dragan Zlatović: Mirenje - novi način rješavanja trgovačkih sporova

Poslovne informacije

 • Zdenka Pogarčić: Štedno-kreditne zadruge
 • Gordana Sedmak-Jednačak: Praktičan pristup odabiru najpovoljnije ponude primjenom dodatnih kriterija
 • Mr. sc. Stipe Baljkas, Marijana Mikić: Obrazovanje projektnih managera
 • Damir Adamčić: Odgovornost organizatora športskih natjecanja za štetu i posebni slučajevi odgovornosti
 • Mr. sc. Marinko Kovačić: Marketing u segmentu visokih tehnologija
 • Ljerka Rajko: Robna razmjena Hrvatske sa zemljama Europe 2001. i početkom 2002.

Prikazi iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Upravljanje znanjem
 • Berislav Kržić: Kako čitati cijene obveznica u dnevnim novinama
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Porezi

 • Ljubica Javor: Financijske usluge u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Tomo Šnajder: Doprinosi na zarade izvan radnog odnosa: da ili ne?
 • Mr. sc. Nikola Vukić: Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima
 • Stajališta Ministarstva financija

Mirovinsko osiguranje

 • Mr. sc. Mihovil Rismondo: Neke napomene o prirodi prava na mirovinu i prava na isplatu mirovine

Istraživanja

 • Dr. sc. Đurđica Fučkan: Cjelovito odlučivanje i cjelovita kompetencija

Revizija

 • Dr. sc. Boris Tušek: Proces revizije financijskih izvještaja - utvrđivanje revizijskih ciljeva

Financije - računovodstvo

 • Dr. sc. Katarina Žager: Primjena MRS-a 8: Neto dobit ili gubitak razdoblja, temeljne pogreške i promjene računovodstvenih politika
 • Stjepan Kolačević: Priznavanje financijske imovine u financijskim izvješćima
 • Franjo Amon: Poslovni lizing
 • Mr. sc. Desanka Šegić: Zaključivanje kolektivnih ugovora
 • Nada Petrović: Arhiviranje dokumentacije i rokovi čuvanja

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Dokumentacija za otvaranje kunskog ili deviznog računa

Bankarstvo

 • Đuro Vrga: Uz novi Zakon o bankama