arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2002

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Gospodarsko pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske - radni sporovi
 • Berislav Matković: Kaznene prijave u ovršnom postupku
 • Knežević Nikola: Privremene mjere u radnom sporu
 • Mr. sc. Ivica Pezo: Pasivnost parničnih stranaka kao pravno relevantna činjenica

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Kako obnoviti povjerenje financijskog tržišta
 • Berislav Kržić: Kako investiraju zvijezde
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji

Poslovne informacije

 • Marina Nekić: Program poticanja zapošljavanja
 • Dr. sc. Mladen Staničić: Hrvatska i EU - sve bliže integraciji
 • Dragan Zlatović: Licencija i prijenos žiga
 • Zdenka Pogarčić: Zaštita domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza
 • Ivan Roso: Pravnoorganizacijski oblici obiteljskog poduzetništva

Financije - računovodstvo

 • Dr. sc. Josip Kovačević: Pokazatelji efikasnosti poslovanja
 • Tomislav Galac: Efektivna kamatna stopa u praksi financiranja poduzeća
 • Igor Fistrić: Međunarodni dokumentarni akreditiv kao sredstvo financiranja međunarodne razmjene
 • Novosti u vođenju popisa robe u trgovini na malo
 • Mr. sc. Desanka Šegić: Isplata regresa u 2002.
 • Nenad Vuković: Kolektivni ugovor za javne službenike
 • Mr. sc. Marino Turčić: Sustav računovodstvenog izvješćivanja menadžmenta hotela

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić-Šojat: Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Istraživanja

 • Mr. sc. Drago Pupovac, dr. sc. Ratko Zelenika: Gospodarski učinci ekologizacije logističkog sustava

Porezi

 • Mr. sc. Nikola Mijatović: Oporezivanje struje u SR Njemačkoj
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Tomo Šnajder: Oporezivanje obiteljske imovine
 • Zoran Vukšić: Elementi procjene porezne osnovice
 • Oskar Cukrov: Porezne i carinske olakšice hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Poslovanje obrtnika

 • Mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje visine mjesečnog predujma poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Naplata u efektivnom stranom novcu
 • Franjo Ibrišimović: Uvoz robe temeljem inozemne donacije u svrhu obnove