arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2002

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porezi

 • Dr. sc. Barbara Jelčić: O prijedlogu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
 • Katica Amidžić Peročević: Plaće novozaposlenih kao porezna olakšica obveznika poreza na dobit
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Ljubica Javor: Mogućnost odbitka pretporeza i za plaćanje gotovinom
 • Mirjana Paić Ćirić: Oporezivanje premija dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • Jasminka Rakijašić: Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti
 • Vesna Brdovnik: Povrat poreza po konačnom obračunu dividendi i udjela u dobiti
 • Mr. sc. Šime Guzić: Neka pitanja utvrđivanja osnovice poreza na dobit
 • Mirjana Paić Ćirić: Predlaže se plaćanje doprinosa i na druge oblike dohotka

Istraživanja

 • Dr. sc. Hana Horak: Ugovor o isključivoj kupnji u pravu tržišnog natjecanja Europske unije
 • Dr. sc. Đurđica Fučkan: Scenario u strateškom planiranju

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Ostvarivanje prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Gospodarsko pravo

 • Zorislav Kaleb: O kaznenom djelu povrede dužnosti revizora da dade (točno) izvješće
 • Aleksandar Skenderović: Prokura i prokurist
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske - radni odnosi

Prikazi iz inozemne literature

 • Nina Listz: Međunarodni pokazatelji
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Berislav Kržić: Kako investirati za vrijeme oporavka tržišta

Poslovne informacije

 • Dr. sc. Ksenija Klasić: Vrednovanje kvalitete podataka u informacijskom sustavu osiguranja
 • Neda Matijević: Patentiranje poslovnih postupaka (business methods)

Poslovanje s inozemstvom

 • Željka Marinović: Uvoz vina i alkoholnih pića
 • Boris Masnjak: Usluge managementa u vanjskotrgovinskom poslovanju s osvrtom na praksu OECD-a

Financije - računovodstvo

 • Obveza dostave podataka o promjeni vlasništva i podataka iz knjige dionica
 • Polugodišnja financijska izvješća
 • Miloš Kosijer: Računovodstveno praćenje poljoprivredne djelatnosti
 • Mr. sc. Zdravko Baica: Polugodišnja financijska izvješća neprofitnih organizacija
 • Jasminka Rakijašić: Financijska i poslovna izvješća neprofitnih organizacija
 • Ivan Čonkaš: Polugodišnja statistička izvješća
 • Mladen Štahan: Polugodišnja financijska izvješća poduzetnika i mogućnosti njihova korištenja u upravljanju

Poslovanje obrtnika

 • Višnja Felker, Marina Jerčinović, Sintija Perinić-Šarić: Leasing kod obveznika poreza na dohodak