arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2002

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Gospodarsko pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Mišljenje Ministarstva rada i socijalne skrbi

Istraživanja

 • Dr. sc. Josip Pavlović: Uzroci inflacije i metode mjerenja inflacije
 • Dr.sc. Marinko Škare: Perspektive hrvatskog gospodarstva - kritički pristup
 • Dr.sc. Đurđa Fučkan: Održivost razvoja
 • Mr.sc. Mario Spremić: Perspektive unaprjeđenja poslovanja hrvatskih kompanija primjenom poslovnog reinženjeringa

Poslovne informacije

 • Sanja Želinski Matunec: Poticanje malog gospodarstva
 • Koraljka Ladešić-Masnec: Pružanje ugostiteljskih usluga građana
 • Mr.sc. Marinko Kovačić: Radni odnosi i kolektivno pregovaranje u SAD-u
 • Mr. sc. Nikša Alfirević: ERP informacijski sustavi i portali - od mjesta virtualnog susreta do virtualnog radnog mjesta i virtualne organizacije

Prikazi iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Berislav Kržić: Obveznice rastu kako stokovi padaju
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Uz prijedlog Zakona o deviznom poslovanju

Mirovinsko osiguranje

 • Mr. sc. Mihovil Rismondo: Međudržavni ugovori o socijalnom osiguranju
 • Željko Janeš: Mirovinsko osiguranje športaša
 • Vlatko Mrša: Predložene promjene u mirovinskom osiguranju

Financije - računovodstvo

 • Zora Šušak, Željka Anušić: Ispravak obrasca R-S
 • Mladen Štahan: Upravljanje rezultatima poslovanja - podjela dobiti i pokriće gubitka
 • Zora Šušak, Željka Anušić: Obrazac R-S za službeni put u inozemstvo
 • Josip Mecner: Primjena Zakona o javnoj nabavi - odgovori na pitanja sa seminara
 • Marijan Mokos: Plaćanje gotovim novcem

Revizija

 • Mr.sc. Verica Akrap: Obrazovanje i stručno usavršavanje državnih revizora

Porezi

 • Stipe - Gojević - Zrnić: Obračun poreza na dohodak po ugovorima o djelu i autorskim naknadama
 • Ljubica Javor: Naknada štete - neoporeziva ili oporeziva isporuka
 • Zvonimir Pavić: Nabava dobara i usluga iz inozemnih novčanih donacija
 • Mr. sc. Jusuf Kumalić: Fiskalni federalizam
 • Stajališta Ministarstva financija

Zdravstveno osiguranje

 • Potvrda za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • Ninoslav Bartulović: Dopunsko zdravstveno osiguranje

Poslovanje obrtnika

 • Mr. sc. Desanka Šegić: Kolektivni ugovor za obrtništvo te malo i srednje poduzetništvo