arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2002

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porezi

 • Mirjana Paić Ćirić: Porezne i druge obveze iz plaća i određenih primitaka
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Mr. sc. Nikola Vukić: Zabavne igre - uvjeti za priređivanje i porezni tretman
 • Katica Amidžić-Peročević: Promjena poreznog statusa - s poreza na dohodak na porez na dobit
 • Mr. sc. Šime Guzić: Pregled razlika između Računa dobiti i gubitka i Porezne prijave te još neka pitanja

Gospodarsko pravo

 • Alan Vajda: Program reforme sustava građanskih i trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Dr. sc. Dragutin Ledić: Zlouporaba ovrhe temeljem vjerodostojne isprave
 • Mr. sc. Miljenko A. Giunio: Vlastita i trasirana mjenica

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Vodič za investitore: Kako to rade bogati
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr. sc. Milan Juranović: Metoda za obuku ekonomije, managementa i računovodstva - dobiven američki patent
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Istraživanja

 • Dr. sc. Boris Kostanjevec: Neki pogledi na poticaje oporezivanja i novo porezno zakonodavstvo Republike Slovenije

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja

Mirovinsko osiguranje

 • Željko Janeš: Produženo osiguranje radnika kod poslodavca koji pretežno posluje sezonski
 • Ana Šašić-Šojat: Prijava o utvrđenom stažu osiguranja za 2001. (tiskanica M-4P)
 • Mr. sc. Mihovil Rismondo: Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i SRJ

Poslovne informacije

 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u ožujku
 • Krunoslav Srpak: Varaždinsko tržište vrijednosnica u ožujku
 • Mr. sc. Darko Manojlović: Primjena Pravilnika o homologaciji vozila
 • Stjepan Kolačević: Osobna prodaja kao primarna promocijska aktivnost
 • Marijana Jelić: Financijski derivati - osnovni problemi
 • Ljiljana Šplajt: Prava za vrijeme nezaposlenosti prema novom Zakonu
 • Jasenka Štiglec: Plovni objekti nautičkog turizma

Poslovanje s inozemstvom

 • Ivica Gergorić: Devizni računi i platni promet s inozemstvom

Financije - računovodstvo

 • Mr. sc. Desanka Šegić: Statističko praćenje isplata plaća i materijalnih prava zaposlenika u 2002. godini
 • Dr. sc. Boris Tušek: Primjena metode udjela i metode troška - računovodstveni i porezni aspekt
 • Kristijan Cinotti: Due diligence-kvantitativna i kvalitativna ocjena poduzeća
 • Franjo Amon: Leasing poslovi