arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2002

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Bankarstvo

 • Marijana Jelić: Repo poslovi, obvezna pričuva i kreditni poslovi s inozemstvom
 • Sanja Tomičić: Efektivna kamatna stopa na kredite i depozite
 • Marija Lulić: Plaćanje u uvjetima novog sustava platnog prometa
 • Marijan Mokos: Zatvaranje računa u FINI

Revizija

 • Dr. sc. Boris Tušek: Kompletiranje revizije i sastavljanje revizorova izvješća o financijskim izvještajima

Financije - računovodstvo

 • Mr. sc. Ante Rončević: Hrvatsko tržište kapitala
 • Zdenka Pogarčić: Javne nabave
 • Zdenka Pogarčić: Javne nabave male vrijednosti
 • Dr. sc. Josip Kovačević: Prodaja proizvoda i robe na kredit
 • Čonkaš Ivan: Godišnji statistički izvještaj poduzetnika za siječanj-prosinac 2001.

Porezi

 • Tomo Šnajder: Prebivalište poreznog obveznika
 • Vlatka Lončar: Porez na dohodak povremenih samostalnih djelatnosti
 • Ljubica Javor: Posredovanje u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Odgovori na pitanja sa seminara
 • Uputa za prijavu poreza na dohodak za 2001.

Poslovne informacije

 • Mr. sc. Marinko Kovačić: Upravljanje rastom male tvrtke
 • Krunoslav Srpak: Varaždinsko tržište vrijednosnica u siječnju 2002.
 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u siječnju 2002.
 • Vladislav Veselica: Vrijednosni papiri - aktiva mirovinskih fondova
 • Jasenka Štiglec: Inspekcijski nadzor radnog vremena u ugostiteljstvu

Prikazi iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr. sc. Milan Juranović: Računovodstvo u krizi - što se mora učiniti
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Što učiniti da se vrati povjerenje u računovodstvo i reviziju nakon Enrona
 • Berislav Kržić: Globalna tržišta: Računovodstveni problemi
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Privremeni izvoz robe na popravak
 • Mr. sc. Marta Anđel: Prosječni tečajevi za strane valute

Gospodarsko pravo

 • Ivica Pezo: Kažnjivost povreda slobodnog tržišnog natjecanja
 • Mr. sc. Miljenko A. Giunio: Zatezne kamate u propisima i praksi
 • Majda Rubić: Zaštita tržišnog natjecanja - koncesije na pomorskom dobru
 • Nikola Knežević: Sudska praksa županijskih sudova - radni sporovi

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić - Šojat: Prava na osnovi invalidnosti
 • Ana Šašić - Šojat: Invalidne osobe kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
 • Ljiljana Marušić: Visina mirovine u I. i II. stupu mirovinskog osiguranja

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Naputak za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje

Istraživanja

 • Mr. sc. Drago Pupovac, dr. sc. Ratko Zelenika, dr. sc. Anton Ogorelc: Čimbenici kulture i intelektualni kapital - determinante tržišne politike turističkih tvrtki