arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2002

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije - računovodstvo

 • Mr. sc. Damir Krajačić: MRS 40 - Ulaganja u nekretnine
 • Mr.sc. Šime Guzić: Primjena računovodstvenih politika trgovačkih društava
 • Mladen Štahan: Značenje pravodobnih i kvalitetnih priprema za izradu financijskih i poreznih izvješća
 • Jasminka Rakijašić: Nematerijalna imovina prema MRS-u 38
 • Mr. sc. Branko Krnić: Financijski instrumenti - obveza i mogućnosti primjene MRS-a 39
 • Dr. sc. Boris Tušek: Umanjenje imovine prema MRS-u 36
 • Mr. sc. Damir Krajačić: MRS 41 - Poljoprivreda
 • Marija Šarić: Godišnji popis imovine i obveza - pripreme i provođenje
 • Napomene uz obračun naknada, doprinosa i članarina
 • Mr.sc. Zdravko Baica: Provjera računovodstvenih postupaka u neprofitnim organizacijama

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Zablude o medvjeđem tržištu
 • Dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Varanje ulagača: Četrnaest pravila
 • Berislav Kržić: Što se smije činiti na nemirnom tržištu

Gospodarsko pravo

 • Mr. sc. Gordana Mršić: Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti
 • Mr. sc. Miljenko Giunio: Osiguranje naplate zalogom i fiducijarnim vlasništvom
 • Nikola Knežević: Sudska praksa - radni sporovi
 • Iz zakonodavne procedure Hrvatskog sabora

Istraživanja

 • Dr. sc. Franc Pernek: Neki međunarodni pogledi na harmonizaciju poreznog prava i poreznih poticaja s naglaskom na zemlje u tranziciji

Mirovinsko osiguranje

 • Vlatko Mrša: Utječe li otpremnina na visinu mirovine?

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Poljoprivrednici u sustavu osnovnog zdravstvenog osiguranja

Poslovne informacije

 • Salvatore Citra: Marketing usluga
 • Jasenka Štiglec: Primjena 141. Posebne uzance u ugostiteljstvu

Poslovanje s inozemstvom

 • Jasenka Gleđa: Poslovanje podružnica inozemnih osnivatelja
 • Zoran Jurak: Utjecaj liberalizacije kapitalnih tijekova na nacionalnu ekonomiju

Porezi

 • Stajališta Ministarstva financija
 • Tomo Šnajder: Prijedlog doprinosa za obvezna osiguranja u 2003.
 • Mirjana Paić Ćirić: Uz pripreme za godišnji obračun poreza na dohodak
 • Zdravka Barac: Oslobođenje od plaćanja PDV-a otpremnih i prijevoznih usluga kod izvoza
 • Mr.sc. Šime Guzić: Aktualna pitanja oporezivanja dobiti
 • Ljubica Javor: Porezni poticaji pri oporezivanju dobiti
 • Katica Amidžić Peročević: Pripreme za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost

Plan i analiza

 • Dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik: Kako sastaviti financijski plan?
 • Dr.sc. Janko Tintor: Dinamički pristup analizi i ocjeni operativnog postignuća

Bankarstvo

 • Zvonko Koprivčić: Kako naplatiti tražbinu?