arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2002

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Zdenko Rajgl: Zakon o područjima posebne državne skrbi u razvoju gospodarstva
 • Karmen Jelčić: Intelektualni kapital - resurs 21. stoljeća
 • György Ujvary: Dodjela stambenih kredita članovima obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u studenom
 • Salvatore Citra: Umijeće govorenja o sebi kad se govori o nečem drugom
 • Koraljka Ladešić Masnec: Turistički zastupnik i turistički animator
 • Dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik: Operativno planiranje prodaje
 • Gordana Sedmak-Jednačak: Pripreme uz donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za četverogodišnje razdoblje

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Ekstremna diversifikacija portfelja
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Mr.sc. Nikola Mijatović: Zahtijevani profil poreznog savjetnika u Njemačkoj
 • Berislav Kržić: Kako spasiti stock opcije

Zdravstveno osiguranje

 • Gordan Gardašanić: Privatno zdravstveno osiguranje

Gospodarsko pravo

 • Zdenka Pogarčić: Uz Zakon o prekršajima
 • Nikola Knežević: Preraspodjela radnog vremena
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi
 • Iz zakonodavne procedure Hrvatskog sabora

Mirovinsko osiguranje

 • Vladislav Veselica, Ivana Prpić, Goran Filipić: Ulaganja obveznih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj

Istraživanja

 • Dr.sc. Franc Pernek: Usmjeravanje međunarodnog oporezivanja i porezne olakšice Europskoj uniji

Porezi

 • Katica Amidžić Peročević: Neka pitanja u svezi s primjenom poreznih propisa
 • Ljubica Javor: Razlike između hrvatskog sustava poreza dodanu vrijednost i preporuka danih smjernicama Europske unije
 • Zdravka Barac: Plaćanje PDV-a kod najmova dobara (leasing) iz inozemstva te iznajmljivanja prijevoznih sredstava
 • Stajališta Ministarstva financija

Financije - računovodstvo

 • Dr.sc. Katarina Žager: Vrijednosno usklađenje imovine
 • Dr.sc. Boris Tušek: Računovodstvo zaliha sirovina i materijala
 • Anđela Sesar: Primjena Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

Revizija

 • Mr. sc. Verica Akrap: Državna revizija u funkciji procjenjivanja sustava internih kontrola

Bankarstvo

 • Ivica Gergorić: Postupanje sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata
 • Zvonko Koprivčić: Blokada deviznih računa
 • Marija Lulić: Neke posebnosti u naplati mjenice i zadužnice

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Privremeni uvoz robe u zakup
 • Zoran Jurak: Plaćanje uvoza roba i usluga unaprijed
 • Boris Masnjak: Strana predstavništva - osnivanje i poslovanje