arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2002

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Gospodarsko pravo

 • Iris Gović: Otkaz ugovora o radu na temelju programa zbrinjavanja viška radnika - (redoviti) poslovno uvjetovani otkaz
 • Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni sporovi

Porezi

 • Vesna Brdovnik: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2001.
 • Gordan Gardašanić: Uveden porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Katica Amidžić Peročević: Konačni obračun PDV-a za 2001. godinu
 • mr. sc. Šime Guzić: Prijava poreza na dobit za godinu 2001.

Poslovanje s inozemstvom

 • Marija Lakić: Nadzorne knjige u poslovanju s inozemstvom

Poslovne informacije

 • dr. sc. Mladen Staničić: Gospodarska Hrvatska - šanse postoje, kako ih iskoristiti
 • Ljerka Morović-Pavić: Primjena Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na zagrebačkoj burzi u prosincu 2001.

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Indikatori kraja recesije u SAD-u
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Euro - simbol europskog jedinstva
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Prijava iz zdravstvenog osiguranja prema novom Zakonu

Financije - računovodstvo

 • mr. sc. Šime Guzić, Mirjana Paić Ćirić, Jasminka Rakijašić, Mladen Štahan, dr. sc. Boris Tušek: Financijska izvješća poduzetnika za 2001 godinu
 • Mirjana Paić Ćirić: Naknade, doprinosi i članarine
 • mr. sc. Šime Guzić: Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • dr. sc. Boris Tušek: Izvješće o novčanim tijekovima
 • Jasminka Rakijašić: Izvješće o promjenama glavnice
 • dr. sc. Boris Tušek: Računovodstvene politike i bilješke uz financijska izvješća
 • Mladen Štahan: Godišnje izvješće velikih poduzetnika
 • mr. sc. Šime Guzić: Sastavljanje bilance
 • Jasminka Rakijašić: Osobitosti sastavljanja financijskih izvješća prema posebnim propisima
 • Mladen Štahan: Podjela ostvarene dobiti, gubitak i pokriće gubitka
 • Mladen Štahan: Mogućnost isplate dividene i udjela u dobiti
 • mr. sc. Zdravko Baica: Financijska izvješća neprofitnih organizacija za 2001. godinu
 • Željka Anušić, Zora Šušak: Što je novo u popunjavanju obrasca R-S
 • Zdenka Medić: Promjene u platnom prometu
 • Mirjana Paić-Ćirić: Obračun plaće od 1. siječnja 2002.
 • Mladen Štahan: Obvezna izjvešća prema ZTD-u

Mirovinsko osiguranje

 • Milivoj Friganović: Prijava osiguranika u obvezne mirovinske fondove

Istraživanja

 • dr. sc. Josip Pavlović: Značaj određivanja relevantnih troškova pri donošenju poslovnih odluka

Poslovanje obrtnika

 • mr. Mirjana Mahović-Komljenović: Godišnji obračun poslovanja obrtnika