arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: The Dow tone
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Prava dioničara u Istočnoj Europi
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji

Poslovne informacije

 • Mr. sc. Jozo Čizmić: Intelektualno vlasništvo
 • Dr. sc. Srećko Žganec: Performance investicijskih fondova: Sharpeov omjer
 • Mr.sc. Baldo Hreljac: Značaj metoda za ocjenu kapitalnih ulaganja za poslovno odlučivanje

Porezi

 • Višnja Felker, Sintija Perinić – Šarić: Vlastita potrošnja u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Vesna Cirak: Sudska presuda kao temelj porezne obveze na promet nekretnina
 • Ljubica Javor: Posebni postupci oporezivanja prema odredbama VI smjernice Europske unije
 • Stajališta Ministarstva financija

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Carinski postupak unutarnje proizvodnje

Istraživanja

 • Dr. sc. Nidžara Osmanagić – Bedenik: Razvoj managementa i kontrolinga kao determinanti planiranja

Financije - računovodstvo

 • Marijana Jelić: Jednosmjerne valutne klauzule
 • Mladen Štahan: Upravljanje rezultatom poslovanja
 • Mr. sc. Desanka Šegić: Postupanje ovlaštenih organizacija u kontroli obračuna i uplate doprinosa

Gospodarsko pravo

 • Dr.sc. Mihajlo Dika: Izmjene i dopune Stečajnog zakona iz prosinca 2000. godine
 • Dr. sc. Siniša Petrović: Pripajanje i spajanje društava s ograničenom odgovornošću
 • Marijan Ruždjak: Novine u radnom zakonodavstvu
 • Nikola Knežević: Praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske – radni odnosi

Mirovinsko osiguranje

 • Mr. sc. Mihovil Rismondo: Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Prijava na zdravstveno osiguranje