arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije - računovodstvo

 • Franjo Amon: Mjenično poslovanje
 • Mr.sc. Stipe Miličević: Preuzimanja dioničkih društava u Republici Hrvatskoj

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: »Mekani« stokovi i »mekani« sektori za lagano prizemljenje
 • dr.sc. Višnja Špiljak: Nezavisnost revizora – Prijedlog radikalnog proširenja odgovornosti revizora u Britani
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Dr.sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Porezi

 • Tomo Šnajder: Posebne olakšice pri oporezivanju dohotka
 • Bruna Kašnjar: Oporezivanje naknada za autorska prava prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivan
 • Štefica Crvenković, Stanko Zorica: Zatezne kamate na nepravodobno plaćene porezne obveze
 • Stajališta Ministarstva financija

Poslovanje s inozemstvom

 • Mirjana Kovačić: Djelatnost inozemnih osoba u Republici Hrvatskoj

Poslovne informacije

 • Gordan Gardašanić: Životno osiguranje
 • Mr. sc. Marinko Kovačić: Pribavljanje radne snage i njene značajke
 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na zagrebačkoj burzi u veljači
 • Krunoslav Srpak: Varaždinsko tržište vrijednosnica

Revizija

 • Dr. sc. Boris Tušek: Ocjena sustava internih kontrola u procesu revizije financijskih izvješta

Gospodarsko pravo

 • Mr.sc. Miljenko Giunio: Uračunavanje ispunjenja kod plaćanja
 • Robert Peček: Fiducijarno vlasništvo
 • Nikola Knežević: Mirovine pripadnika bivše JNA u Republici Hrvatskoj u svjetlu odluke Europskog suda za ljudska prava
 • Nikola Knežević: Praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske – radni odnosi

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić – Šojat: Prijava o utvrđenom stažu osiguranja za 2000. godinu na tiskanici M – 4P
 • Ljiljana Marušić: Određivanje mirovine

Istraživanja

 • Dr.sc. Ratko Zelenika, Mr.sc. Drago Pupovac: Strateški razvoj logističkih sustava tranzicijskih država u kaleidoskopu regionalizacije i globalizacije