arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Mr.sc. Darko Manojlović: Minimalni tehnički i drugi uvjeti za skladišne prostore u trgovinskoj djelatnosti
 • Mr.sc. Mirko Grubišić: Investicije hrvatskog gospodarstva u razdoblju 1996. – 1999. Godine
 • Mr.sc. Baldo Hreljac: Značaj CVP analize za poslovno odlučivanje

Istraživanja

 • Dr. sc. Ratko Zelenika, mr. sc. Drago Pupovac: Promet u funkciji regionalnog razvoja Hrvatske
 • Dr.sc. Marinko Škare: Prognoze gospodarskih kretanja u 2001. Godini

Poslovanje s inozemstvom

 • Mirjana Kovačić: Unos dobiti u Hrvatsku

Porezi

 • Stajališta Ministarstva financija
 • Mr.sc. Nikola Vukić: Oporezivanje zabavnih igara
 • Davorka Štimac: Temeljni instituti Općeg poreznog zakona

Bankarstvo

 • Tonči Jakovčević: Revolving krediti
 • Dr.sc. Boris Tušek: Računovodstvo dugotrajne imovine u bankama

Financije - računovodstvo

 • Mr.sc. Desanka Šegić: Politika plaća za 2001. Godinu
 • Veronika Lozić: Godišnji statistički izvještaj o poslovanju poduzetnika u 2000.godini
 • Serđo Kabić: Izvršavanje Državnog proračuna u 2001. Godini
 • Damir Gojmerac, Zdenka Medić: Nacionalni klirinški sustav

Prikazi iz inozemne literature

 • Dr. Višnja Špiljak: Međunarodna financijska tržišta u 2000. – Izgledi za 2001. godinu
 • Dr. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • Berislav Kržić: Za sada se tehnološki stokovi dobro drže

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Zdravstvena zaštita stranaca

Mirovinsko osiguranje

 • Vlatko Mrša: Radno-pravni status invalida rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju

Gospodarsko pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske – radni odnosi
 • Željko Kaselj: Reforma prekršajnog prava – vođenje prekršajnog postupka pred upravnim tijelima
 • Dragan Zlatović: Suvremene metode mirnog rješavanja trgovačkih sporova
 • Robert Peček: Stjecanje nekretnina stranih fizičkih i pravnih osoba
 • Marijan Ruždjak: Otkazi ugovora o radu