arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Josip Orešković: Poslovni podatci
 • Gordan Gardašanić: Informatizacija u Hrvatskoj
 • Stipe Baljkas: Virtualni projektni timovi
 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u siječnju 2001.
 • Krunoslav Srpak: Varaždinsko tržište vrijednosnica u siječnju 2001.
 • Novi ekonomsko – financijski propisi
 • Vesna Blagojević: Određivanje doplatka za djecu od 1. ožujka 2001.

Porezi

 • Mr. sc. Mirjana Mahović – Komljenović: Godišnji obračun poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja za 2000. Godinu
 • Zdravka Barac: Oporezivanje prometa nekretnina u posebnim slučajevima
 • Uputa za sastavljanje prijave poreza na dobit za 2000. Godinu
 • Uputa za sastavljanjer prijave poreza na dohodak za 2000. Godinu
 • Stajališta Ministarstva financija

Financije - računovodstvo

 • Obveza dostave izvješća o promjeni vlasništva
 • Mr.sc. Desanka Šegić: Statistička istraživanja na području plaća i materijalnih prava zaposlenika u 2001.
 • Veronika Lozić: Godišnji statistički izvještaji za 2000.godinu proračuna i proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija
 • Ivica Smiljan: Računovodstveni postupci s financijskim instrumentima prema MRS-u 39

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Povlastice za fizičke osobe radi preseljenja u Republiku Hrvatsku

Prikazi iz inozemne literature

 • Dr. Višnja Špiljak: Dioničke opcije i metoda objedinjavanja udjela “napuhavaju” profite korporacija
 • Dr. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji

Gospodarsko pravo

 • Nikola Knežević: Vraćanje zaposlenika na rad
 • Dr. sc. Ljiljana Maurović: Kodifikacija prava elektroničkog potpisa u okviru EU-a
 • Nikola Knežević: Sudska praksa – radni odnosi

Mirovinsko osiguranje

 • Smiljana Kačić: Pravo na povećanje mirovina

Istraživanja

 • Katarina Trcol: Modeli uspješnog upravljanja konfliktima u tržišnome gospodarstvu