arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 22/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije - računovodstvo

 • Mirjana Paić Ćirić: Obračun naknada, doprinosa i članarina
 • Mr. sc. Sandra Mihelčić, Igor Milinović: Primjena Pravilnika o amortizaciji
 • Kristijan Cinotti: Poslovne kombinacije
 • Mr. sc. Zdravko Baica: Provjera računovodstvenih postupaka u svrhu izrade financijskih izvješća neprofitnih organizacija
 • Zvonko Koprivčić: Prijeboj, cesija, asignacija i preuzimanje duga u tuzemnom i inozemnom prometu
 • Tomislav Katić: Razvrstavanje i vrednovanje financijske imovine sukladno MRS-u 39
 • Mr.sc. Šime Guzić: Primjena temeljnih računovodstvenih politika trgovačkog društva
 • Marija Šarić: Pripreme i provedba godišnjeg popisa imovine i obveza

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: FED je ponovno smanjio kamatne stope
 • Berislav Kržić: Bolje investirati prije ili kasnije, nego nikad
 • Dr.sc. Višnja Šiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji

Mirovinsko osiguranje

 • Ana Šašić Šojat: Izaslani zaposlenici u sustavu mirovinskog osiguranja
 • Vesna Blagojević: Doplatak za djecu po novom Zakon

Gospodarsko pravo

 • Neda Matijević: Zaštita baza podataka i kompjutorskih programa u Europskoj uniji
 • Mr.sc. Miljenko A. Giunio: Prijeboj (kompenzacija) tražbina
 • Stajališta Ministarstva rada i socijalne skrbi
 • Nikola Knežević: Sudska praksa vrhovnoga suda Republike Hrvatske - radni odnosi
 • Dušanka Marinković Drača: Promjene socijalnih prava
 • Dragan Zlatović: Pravo intelektualnog vlasništva u kontekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Istraživanja

 • Dr.sc. Ratko Zelenika, Mr.sc. Drago Pupovac: Jadransko-jonska cesta - čimbenik gospodarskog rasta i razvoja
 • Dr.sc. Alfio Barbieri: Zakonitosti djelovanja troškova u proizvodnom procesu industrijskog poduzeća

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog rada u inozemstvu

Porezi

 • Stajališta Ministarstva financija
 • Štefica Crvenković, Stanko Zorica: Povrati i preknjižavanje poreza i drugih javnih prihoda
 • Jasenka Gleđa: Dohodak od kapitala i njegovo oporezivanje
 • Katica Amidžić Peročević: Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na manjkove
 • Mirjana Paić Ćirić: Godišnji obračun poreza na dohodak - podsjetnik za poslodavce i posloprimce
 • Mr.sc. Šime Guzić: Elementi za procjenu poreza na dobit

Poslovne informacije

 • Krunoslav Srpak: Varaždinsko tržište vrijednosnica u listopadu
 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u listopadu
 • Mr.sc. Marinko Kovačić, Mr. sc. Đuro Horvat: Elementi funkcioniranja virtualnih timova
 • Mr.sc. Stipe Baljkas: Procjena rizika dovršetka projekta u planiranom vremenu

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Pojednostavljeno razvrstavanje i carinjenje robe