arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 20/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porezi

 • Višnja Felker, Sintija Perinić – Šarić: Iznajmljivanje apartmana, soba i postelja
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Uputa za primjenu Općeg poreznog zakona
 • Davorka Štimac: Neke naznake Zakona o Poreznoj upravi
 • Vesna Brdovnik: Oporezivanje premija i primitaka od osiguranja
 • Goran Sirovec: Oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba

Financije - računovodstvo

 • Marijan Mokos: Izvršenja naloga za plaćanje iz sredstava na računima platitelja koji se vode u različitim ovlaštenim organizacijama
 • Veljko Pauš: Novi programi Hrvatske garancijske agencije
 • Mr.sc. Ante Rončević: Preuzimanje dioničkog društva – obveze dioničara

Mirovinsko osiguranje

 • Mr.sc. Dubravko Štimac: Sigurnost mirovinskog sustava
 • Mr.sc. Mihovil Rismondo: Dobrovoljno mirovinsko osiguranje - zatvoreni mirovinski fondovi
 • Smiljana Kačić: Smanjenje određenih mirovina i ograničenje najviših svota
 • Ljiljana Marušić: Osiguranici i mirovine u novom mirovinskom sustavu
 • Mr.sc. Mihovil Rismondo: Određivanje osnovne mirovine
 • Vlatko Mrša: Obračun mirovine iz prva dva stupa

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Nadoknada plaće za vrijeme porodnog dopusta prema izmijenjenim propisima

Istraživanja

 • Katarina Trcol: Etika u managementu: Odnosi poslodavca i zaposlenika
 • Dr. sc. Boris Brezničar: Timska organizacija u trgovačkom društvu

Gospodarsko pravo

 • Dr. sc. Dragan Bolanča: Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru
 • Krešimir Rožman: Prestanak kolektivnog ugovora
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske – radni sporovi

Poslovne informacije

 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u rujnu
 • Krunoslav Srpak: Varaždinsko tržište vrijednosnica u rujnu
 • Desanka Sarvan: Financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – naplata gradske rente (nakon presude Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1289/1997, U-II-467/1998, U-II-530/1998, U-II-980/99 od 26. siječnja 2000. godine)
 • Živko Jurčević: Novela Zakona o socijalnoj skrbi –smanjenje socijalne pomoći
 • Mr. sc. Baldo Hreljac: Kontrola troškova na temelju odstupanja stvarnih od standardnih troškova
 • Mr.sc. Darko Manojlović: Radno vrijeme prodavaonica
 • Koraljka Ladešić – Masnec: Zabrana prodaje cigareta i usluživanja alkoholnih pića maloljetnim osobama
 • Dragan Zlatović: Osnovna obilježja prodaje na daljinu

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: Psihološki faktor vlada američkim gospodarstvom
 • Dr. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji

Poslovanje s inozemstvom

 • Mr. sc. Anđel Marta: EURO – jedinstvena valuta Europske ekonomske i monetarne unije