arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 18/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Istraživanja

 • Gordana Nikolić: Marketing u funkciji razvoja otpremničke djelatnosti
 • Dr.sc. Ratko Zelenika, Helga Pavlić, Darko Zelenika: Incoterms u kaleidoskopu vanjskotrgovinskog sustava
 • Dr.sc. Alica Wertheimer-Baletić: Posttranzicijska etapa, razina vitalnih stopa i stupanj gospodarskog razvoja

Poslovanje s inozemstvom

 • Desanka Đikandić: Službena putovanja u inozemstvo
 • Mr. sc. Marta Anđel: Dostavljanje izvješća o kupljenim i prodanim devizama na deviznom tržištu

Prikazi iz inozemne literature

 • Berislav Kržić: U SAD-u nezaposlenost u porastu, a DOW tone dublje…
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Izgledi svjetske ekonomije nakon napada na SAD
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta

Financije - računovodstvo

 • Mr. sc. Šime Guzić: Predaja u sudski registar financijskih izvješća poduzetnika, njihovo objavljivanje i obveza konsolidacije
 • Ivan Čonkaš: Statistička izvješća za razdoblje siječanj - rujan

Gospodarsko pravo

 • Mr. sc. Gordana Mršić: Obavljanje djelatnosti nespojive s odvjetničkim pozivom
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske - radni sporovi
 • Mr. sc. Andrija Eraković: Zastara potraživanja

Porezi

 • Mr. sc. Nikola Vukić: Prisilna naplata poreznog duga
 • Mr. sc. Šime Guzić: Postupanje s troškovima reprezentacije pri obračunu poreza na dodanu vrijednost
 • Vlatka Lončar: Utvrđivanje mjesta oporezivanja usluga u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Ljubica Javor: Porezni status donacija

Poslovne informacije

 • Mr. sc. Marinko Kovačič: Strateške alijanse kao novi oblik poslovanja
 • Marijana Jelić: Euro - neki praktični savjeti
 • Koraljka Ladešić - Masnec: Uvjeti za obavljanje ugostiteljstva kao obrtničke djelatnosti

Mirovinsko osiguranje

 • Anđelka Buneta: Uloga REGOS-a u mirovinskoj reformi
 • Vlatko Mrša: Invalidska mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad