arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 17/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porezi

 • Prevođenje osnovice za nadoknadu plaće s 42 na 40-satno radno vrijeme (naputak HZZO-a)
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Josip Supić: Obveza izvješćivanja većinskih vlasnika i povezanih društava
 • Javor Ljubica: Carinske i porezne olakšice hrvatskih branitelja
 • Tomo Šnajder: Oporezivanje plaće u naravi

Istraživanja

 • Nedeljko Tegeltija: Logistika – čimbenik uspješnosti poslovanja poštanskih sustava
 • Mr. sc. Nikša Alifirević, Dr.sc. Jurica Pavičić: Suvremeni trendovi u primjeni marketinških strategija: Reinženjering i elektroničko poslovanje

Gospodarsko pravo

 • Nikola Knežević: Sudska praksa Upravnoga suda Republike Hrvatske
 • Nikola Knežević: Poslovi s posebnim uvjetima rada
 • Dr. sc. Jadranko Crnić: Koji su propisi predmet ocjene ustavnosti i zakonitosti
 • Damir Ćudina: Primjena Stečajnog zakona (odgovori na pitanja)

Prikazi iz inozemne literature

 • Berisav Kržić: Financijska tržišta u SAD: još uvijek problematično
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Hedge fondova je sve više

Poslovne informacije

 • Krunoslav Srpak: Varaždinsko tržište vrijednosnica u kolovozu
 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u kolovozu
 • Mr. sc. Darko Manojlović: Putničke agencije – osnivanje i poslovanje
 • Vesna Kasum, Mr.sc. Jozo Serdarušić: Priprema trgovačkih društava za provedbu revizije pretvorbe i privatizacije
 • Ljerka Morović – Pavić: Uz izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu

Financije - računovodstvo

 • Mr. sc. Krešimir Dragić: Sekuritizacija – pomak u razmišljanju tržišta
 • Mr. sc. Ante Rončević: Izvješćivanje o promjenama vlasničke strukture dioničkih društava
 • Zdenka Pogarčić: Javne nabave
 • Franjo Amon: Posredovanje u trgovini s inozemstvom (reeksport)

Revizija

 • Dr.sc. Boris Tušek: Revizija na temelju uzorka

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Izvozno-uvozno carinjenje robe bez prelaska carinske crte
 • Mr. sc. Marta Anđel: Promptno i terminsko devizno tržište