arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 16/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Mirela Hock: Promjene u Zakonu o obrtu
 • Dr. sc. Boris Brezničar: Provedba analitičkog pristupa utvrđivanja položaja poduzetnika na tržištu
 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u srpnju
 • Miroslav Drljača: Konzistentnost misije, vizije, strategije, politike i ciljeva kvalitete
 • Krunoslav Srpak: Varaždinsko tržište vrijednosnica u srpnju
 • Ljerka Morović Pavić: Uz prijedlog Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
 • Dragan Zlatović: Prodaja od vrata do vrata
 • Mr. sc. Marinko Kovačić: Temeljna načela digitalne ekonomije

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Odgovori na upite u svezi s Odlukom o načinu obavljanja mjenjačkih poslova
 • Boris Masnjak: Nerobne poslovne usluge u vanjskotrgovinskom prometu s osvrtom na praksu OECD-a

Porezi

 • Stajališta Ministarstva financija
 • Aleksandra Antolić: Novosti u financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - lokalni porezi
 • Zdravka Barac: Izmjene u Zakonu o posebnom porezu na alkohol
 • Milivoj Friganović: Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
 • Mr. sc. Damir Ocvirk: Neki porezni aspekti postupanja s troškovima nabave opreme

Prikazi iz inozemne literature

 • dr. sc. Višnja Špiljak: Standard za izvještavanje o rizicima
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji

Financije - računovodstvo

 • Mr. sc. Josip Šaban: Arhiviranje dokumentacije
 • Maja Lukeš - Petrović: Decentralizacija financiranja javnih izdataka
 • Miloš Kosijer: Denominacija, promjena valute i zatezne kamate

Gospodarsko pravo

 • Alan Vajda: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom - Pravosuđe i unutarnji poslovi
 • Aleksandar Skenderović: Sporazum o sukcesiji bivše SFRJ i pravo vlasništva
 • Nikola Knežević: Sudska Praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske - radni sporovi

Mirovinsko osiguranje

 • Gordana Sladić - Pršo: Dokup mirovine

Istraživanja

 • Dr. sc. Marinko Škare: Poslovni rizici u uvjetima bankarskog monopola