arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Davorka Foretić: Primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 • Ivica Barać: Vlasnička ulaganja inozemnih institucija u domaće tržište osiguranja
 • Miroslav Drljača: Uloga menadžmenta u uspostavi sustava kvalitete prema normi ISO 9000
 • Gordan Gardašanić: Elektronički potpis
 • Mr. sc. Darko Manojlović: Uvjeti trgovanja tekstilnim proizvodima

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Carinski postupak vanjske proizvodnje

Istraživanja

 • Dr. sc. Marinko Škare: Utjecaj sive ekonomije na gospodarski rast
 • Katarina Trcol: Inozemne direktne investicije i svjetski poslovni sustav

Porezi

 • Stajališta Ministarstva financija
 • Katica Amidžić Peročević: Porezni aspekti društava u stečaju i likvidaciji
 • Jasminka Rakijašić: Oporezivanje nagrada za rad stečajnih upravitelja
 • Milivoj Friganović: Obveznici, stope i osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav Bartulović: Neprekidno i nastavno bolovanje

Financije - računovodstvo

 • Miloš Kosijer: Temeljni kapital u zadrugama i povremeni upis promjena
 • Dr. sc. Josipa Mrša, mr. sc. Ljerka Cerović: Računovodstveni standardi u malim poduzećima
 • Tonči Jakovčević: Lombardni krediti

Gospodarsko pravo

 • Ante Šumelj: Izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Držislav Marko Šutej: Ugovor o konzorciju
 • Robert Peček: Ugovor o zakupu i jedinice lokalne samouprave
 • Nikola Knežević: Sudska praksa županijskih sudova – radni sporovi

Prikazi iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti iz svijeta
 • Berislav Kržić: FED je još jednom smanjio kamatnu stopu
 • dr. sc. Višnja Šiljak: Novi trendovi u računovodstvu

Revizija

 • Dr. sc. Boris Tušek: Proces revizije financijskih izvještaja – rizik neotkrivanja i oblikovanje dokaznih testova

Mirovinsko osiguranje

 • Ružica Terze: Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine