arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Porezi općenito

 • Nejašmić, mr.sc. Josip: Privremena zabrana obavljanja daljnjeg rada pečaćenjem i privremenim oduzimanjem predmeta

Mirovinsko osiguranje

 • Šašić - Šojat, Ana: Nove osnovice za plaćanje mirovinskog osiguranja posebnih kategorija osiguranika

Kolektivni ugovori

 • Šegić, mr.sc.Desanka: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 181. do 210. dana/

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Ugostiteljstvo

 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima

Istraživanja

 • Batarelo, mr.sc. Željko: Metoda raščlanjivanja i neiskorištene razvojne mogućnosti
 • Kersan - Škabić, dr.sc. Ines: Komparativne prednosti i konkurentnost hrvatskog izvoza na tržište Slovenije
 • Baljkas, Stipe: Izbor optimalne organizacijske strukture za upravljanje projektima

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak, dr.sc. Višnja: Europske robne burze na internetu
 • Kržić, Berislav: Dramatična previranja na financijskim tržištima - Nasdaq se oporavlja od pada
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Staničić, dr.sc. Mladen: Hrvatska u 21. stoljeću - elementi za strategiju razvoja

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Manojlović, mr.sc. Darko: Uvjeti proizvodnje, reklame, prometa i uporabe duhanskih proizvoda
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci

Porez na dodanu vrijednost

 • Vukić, mr.sc. Nikola: Nadzor i pravna sredstva u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Porez na dohodak

 • Paić-Ćirić, Mirjana: Primjena Zakona o porezu na dohodak

Plaće i naknade plaća

 • Lončarić, Antun: Najniža plaća u 2000. godini

Poslovanje s inozemstvom

 • Lakić, Marija: Platni promet s inozemstvom - naplate i plaćanja po redovnim poslovima

Financije - računovodstvo

 • Kosijer, Miloš: Računovodstveno - porezni aspekt kooperacije u obrtničkim zadrugama

Bankarstvo

 • Relja, Davor: Primjer obračuna kamata u bankarstvu

Gospodarsko pravo

 • Šumelj, Ante: Osigurana prava prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i prava na mirovinu u prijelaznom razdoblju
 • Momčinović, mr.sc.Hrvoje: Ugovor o nalogu (mandatu)
 • Barbarić, Krešimir: Odgovornost za štetu članova uprave trgovačkog društva

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi

Zdravstveno osiguranje

 • Đukanović, Ljubica: Pravo na porodni dopust