arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Tržište vrijednosnica

 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u ožujku
 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u ožujku

Plaće i naknade plaća

 • Šegić, mr.sc.Desanka: Politika plaća u 2000. godini

Mirovinsko osiguranje

 • Rismondo, mr.sc. Mihovil: Plaće i izračun mirovine

Istraživanja

 • Kersan - Škabić, dr.sc. Ines: Komparativne prednosti i konkurentnost hrvatskog izvoza na tržište Slovenije
 • Škare, dr.sc. Marinko: Posljedice moguće devalvacije kune

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak, dr.sc. Višnja: Investicijski vodič za 2000.-u godinu
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 151. do 180.dana/

Ugostiteljstvo

 • Štiglec, Jasenka: Pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Poslovne informacije

 • Morović Pavić, Ljerka: Novi Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci

Porez na dohodak

 • Lelas, Božo: Stope poreza na dohodak i osobni odbici od 1994. do 2000. godine
 • Lončarić, Antun: Dnevnice i terenski dodatak

Financije - računovodstvo

 • Štahan, Mladen: Upravljanje rezultatima poslovanja - podjela dobiti i nadoknada gubitka
 • Maurović, dr.sc. Ljiljana: Standby L/C bankarska garancija u formi dokumentarnog akreditiva

Bankarstvo

 • Bušac, Boris: Jamstveni kapital i adekvatnost kapitala banke

Gospodarsko pravo

 • Adamčić, Damir: Pravo na godišnji odmor i Konvencija br. 132 o plaćenom godišnjem odmoru

Carine

 • Jokić, Tonka: Oslobođenja od plaćanja carine po Carinskom zakonu

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi