arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Gospodarsko pravo

 • Pogarčić, Zdenka: Jamstvo
 • Momčinović, mr.sc.Hrvoje: Isplata mjenice

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Kržić, Berislav: Tržište obveznica
 • Špiljak, dr.sc. Višnja: Ekonomska situacija u Hrvatskoj - kako nas vide stranci
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Mirovinsko osiguranje

 • Šašić - Šojat, Ana: Matična evidencija za osiguranike s povećanim stažem osiguranja
 • Janeš, Željko: Produženo osiguranje

Porez na dodanu vrijednost

 • Tumačenje Odluke o visini kala na žitaricama
 • Javor, Ljubica: Posebni slučajevi isporuke dobara i usluga

Obrtnici

 • Sikavica, Marija: Evidentiranje poslovnih događaja kod otuđenja obrtničke djelatnosti u slučaju nastavka poslovanja
 • Koprivčić, Zvonko: Trenutak naplate u slučaju prijeboja, cesije i asignacije

Prilozi

 • Registar članaka "Slobodno poduzetništvo" 1999. godine

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Ladešić-Masnec, Koraljka: Razvrstavanje i kategorizacija luka nautičkog turizma
 • Čizmić, mr.sc. Jozo: Tužba zbog povrede žiga
 • Kovačić, mr.sc. Marinko: Znanje kao organizacijski resurs
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci

Financije - računovodstvo

 • Kosijer, Miloš: Računovodstveno - porezni aspekt uslužne meljave pšenice
 • Tušek, mr.sc. Boris: Računovodstvo nematerijalne imovine

Poslovanje s inozemstvom

 • Spevec, Olga: Primjena Ugovora o slobodnoj trgovini s Republikom Slovenijom
 • Anđel, mr.sc. Marta: Kretanje tečaja američkog dolara i njemačke marke od 1945. do 1999. godine

Doprinosi

 • Friganović, Milivoj: Prisilna naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Stajališta Državnog inspektorata

 • Odjel tržišne inspekcije

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Istraživanja

 • Juranović,dr.sc.Milan R.: Računovodstvo i revizija države

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 61. do 90.dana/

Zdravstveno osiguranje

 • Bartulović, Ninoslav: Posvojiteljski dopust