arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 24/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije - računovodstvo

 • Šegić, mr. sc. Desanka: Prigodne nagrade zaposlenicima i darovi djeci
 • Baica, mr. sc. Zdravko: Prihodi - priznavanje, odgađanje i povezivanje s rashodima
 • Slovinić, Jerko: Rokovi i način dostave podataka u depozitarij Središnje depozitarne agencije
 • Amon, Franjo: Valutni tečaj i utjecaj njegove promjene na gospodarstvo
 • Krešimir, Dragić: Primarni dealeri - gospodari tržišta državnih vrijednosnica

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak, dr.sc. Višnja: Nova uloga banaka u elektroničkoj trgovini
 • Kržić, Berislav: Opasnost skrivenih rizika kod "vrućih" uzajamnih fondovda
 • Kržić, Berislav: Banke i uzajamni fondovi

Mirovinsko osiguranje

 • Mrša, Vlatko: Prava hrvatskih branitelja na osnovi invalidnosti

Tržište vrijednosnica

 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u studenom
 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u studenom

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić - Peročević, Katica: Oporezivanje darova i promidžbe
 • Felker, Višnja; Perinić, Šarić Sintija: Porez na dodanu vrijednost pri prijenosu imovine kao osiguranja za naplatu

Gospodarsko pravo

 • Lambaša, mr. sc. Draško: Hrvatske luke danas i sutra
 • Foretić, Davorka: Prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru
 • Morović, Pavić Ljerka: Osobitosti upravljanja zgradama

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi

Carine

 • Ibrišimović, Franjo: Carinske povlastice pri uvozu

Plaće i naknade plaća

 • Šnajder, Tomo: Konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaća

Istraživanja

 • Bahtijarević - Šiber, dr. sc. Fikreta: Reinženjering funkcije ljudskih potencijala
 • Zelenika, dr.sc. Ratko; Vukmirović, dr.sc. Slavomir; Pavlić, Helga; Ristić, Adrijana: Zaštita elektroničkih vrijednosnih dokumenata u međunarodnom multimodalnom transportu
 • Tušek, dr. sc. Boris: Analiza funkcioniranja interne revizije u Republici Hrvatskoj

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Ugostiteljstvo

 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu

Poslovanje s inozemstvom

 • Kovačić, Mirjana: Računi stranih osoba kod ovlaštenih banaka

Cijene i trgovina

 • Radman, Funarić Mirjana: Organizacija poslovnog sustava u trgovini
 • Gleđa, Jasenka: Posebni uvjeti prodaje u trgovini na malo

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Oporezivanje dohotka umjetnika

Zdravstveno osiguranje

 • Ninoslav, Bartulović: Porodni dopust i pravo na novčanu naknadu

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci