arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 22/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Porezi općenito

 • Guzić, mr. sc. Šime: Pregled promjena poreza i doprinosa u 2000. godini

Porez na dohodak

 • Paić - Ćirić, Mirjana: Što se predlaže u oporezivanju dohotka od 2001. godine
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Uz godišnji obračun poreza na dohodak - obveze pri neredovitoj isplati plaća
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Nova obveza poslodavca - konačni obračun poreza pri neredovitoj isplati plaća

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Kovačić, mr. sc. Marinko: Pregovaranje i konflikt

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak, dr. sc. Višnja: Kraj poreza?
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Pripreme za izradu financijskih i poreznih izvješća poduzetnika i neprofitnih organizacija za 2000. godinu

 • Šarić, Marija: Godišnji popis imovine i obveza
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun naknada, doprinosa i članarina
 • Baica, mr. sc. Zdravko: Pripreme za izradu financijskih izvješća neprofitnih organizacija
 • Guzić, mr. sc. Šime: Pripreme za obračun poreza na dobit za 2000. godinu
 • Guzić, mr. sc. Šime: Provjera primjene temeljnih računovodstvenih politika
 • Štahan, Mladen: Značaj i pristup pripremi za izradu financijskih i poreznih izvješća

Radni odnosi

 • Rašić, Nino: Prestanak ugovora o radu

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Tržište vrijednosnica

 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u listopadu
 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u listopadu

Istraživanja

 • Bahtijarević - Šiber, dr. sc. Fikreta: Reinženjering poslovnih procesa i ljudski potencijali

Gospodarsko pravo

 • Pogarčić, Zdenka: Ovrha na plaći i zapljene po pristanku ovršenika

Porez na dodanu vrijednost

 • Javor, Ljubica: Oporezivanje inozemnih usluga obavljenih domaćim poduzetnicima
 • Amidžić - Peročević, Katica: Predujmovi, kaucije i depoziti u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Financije - računovodstvo

 • Rakijašić, Jasminka: Primjena Službenog stajališta br. 16 Dionički kapital - ponovno stjecanje glavničkih instrumenata (trezorske dionice)
 • Fistonić, Ivan: Računovodstvo društava u likvidaciji
 • Tušek, dr. sc. Boris: Izvješćivanje o dijelovima poduzeća prema MRS-u 14

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi

Porez na dobit

 • Guzić, mr.sc. Šime: Bitne promjene u sustavu poreza na dobit prema Prijedlogu Zakona

Carine

 • Spevec, Olga: Hrvatska u članstvu Svjetske trgovinske organizacije