arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Carine

 • Jokić, Tonka: Postupak unutarnje proizvodnje u novom carinskom sustavu

Financije - računovodstvo

 • Tušek, mr.sc. Boris: Novi Međunarodni računovodstveni standardi (MRS 35 - 37)

Ugostiteljstvo

 • Ladešić-Masnec, Koraljka: Primjena posebnih uzanci u ugostiteljstvu

Bankarstvo

 • Jakovčević, Tonči: Bankoosiguranje

Financijska izvješća poduzetnika za 1999.godinu

 • Guzić, mr.sc. Šime: Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • Guzić, mr.sc. Šime: Osobitosti sastavljanja financijskih izvješća prema posebnim propisima
 • Guzić, mr.sc. Šime: Sastavljanje bilance
 • Štahan, Mladen: Računovodstvene politike i bilješke uz temeljna financijska izvješća
 • Guzić, mr.sc. Šime: Prijava poreza na dobit za 1999. godinu
 • Štahan, Mladen: Obvezna izvješća prema Zakonu o trgovačkim društvima
 • Štahan, Mladen: Izvješće o promjenama glavnice
 • Štahan, Mladen: Izvješće o novčanim tokovima
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Godišnji obračun doprinosa, naknada i članarina
 • Štahan, Mladen: Godišnje izvješće
 • Baica, mr.sc. Zdravko: Financijska izvješća neprofitnih organizacija za 1999. godinu

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti / od 1. do 30. dana/

Istraživanja

 • Škare, dr.sc. Marinko: Životni standard u zemljama tranzicije

Mirovinsko osiguranje

 • Rismondo, mr.sc. Mihovil: Pravna narav mirovinskog osiguranja članova uprave trgovačkih društava

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić-Peročević, Katica: Konačni obračun poreza na dodanu vrijednost
 • Mecner, Josip: Utvrđivanje i oporezivanje manjkova

Porez na dobit

 • Guzić, mr.sc. Šime: Prijava poreza na dobit za 1999. godinu
 • Zaštitna kamata za 1999. godinu

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Godišnja porezna prijava građana za 1999. godinu
 • Brdovnik, Vesna: Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Iz sudske prakse Vrhovnog suda - radni odnosi

Gospodarsko pravo

 • Knežević, Nikola: Usporedni prikaz ugovora o radu i ugovora o djelu

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Orešković,Josip: Poslovni podatci

Tržište vrijednosnica

 • Naglić,Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u prosincu 1999.
 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u prosincu 1999. godine

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak, dr.sc. Višnja: Pravilo 90:5 - Budućnost businessa

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija