arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 19/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak,dr.Višnja: Kako najava odlaska glavnog direktora utječe na bogatstvo dioničara?
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji

Porez na dodanu vrijednost

 • Javor, Ljubica: Oporezivanje usluga prikazivanja filmova i usluga u turizmu

Financije - računovodstvo

 • Pajić, Željko: Obračun troškova na temelju aktivnosti - ABC metoda
 • Lozić, Veronika: Tromjesečna statistička izvješća
 • Tromjesečna financijska izvješća
 • Mokos, Marijan: Uvjeti i način plaćanja gotovim novcem

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Kovačić, mr.sc. Marinko: Upravljanje uspješnošću
 • Kelebuh, mr. sc. Ivan: Turistička kretanja u 2000. godini
 • Gardašanić, Gordan: Pravo na naknadu štete iz osiguranja od automobilske odgovornosti
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Smiljan, Ivica: Poslovanje s off shore kompanijama

Porez na dohodak

 • Šnajder, Tomo: Posebnosti u izvješćivanju o obračunatim porezima i doprinosima iz plaće

Poslovanje s inozemstvom

 • Masnjak, Boris: Mjenjačko poslovanje
 • Gleđa, Jasenka: Poslovanje podružnica inozemnih osnivatelja

Gospodarsko pravo

 • Karabalić - Pataky, Mirjana: Računi sredstava zajedničke pričuve
 • Zlatović, Dragan: Upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva
 • Bošković, mr.sc. Zvonimir: Zaštita od požara

Tržište vrijednosnica

 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u rujnu
 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u rujnu

Ugostiteljstvo

 • Manojlović, mr.sc. Darko: Sanitarne i pomoćne prostorije u ugostiteljstvu i trgovini

Mirovinsko osiguranje

 • Šašić - Šojat, Ana: Plaća koja služi za utvrđivanje mirovine od 1970. godine
 • Janeš, Željko: Mirovinsko osiguranje za vrijeme privremene obustave obrta

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Revizija

 • Tušek, dr.sc. Boris: Preliminarne aktivnosti i planiranje revizije

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi

Istraživanja

 • Batarelo, mr.sc. Željko: Formalna metoda ili sredstvo poslovne analize