arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 18/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financije - računovodstvo

 • Dragić, mr.sc. Krešimir: REPO aranžman - napredni instrument financijskog tržišta
 • Rakijašić, Jasminka: Primanja zaposlenih - MRS 19
 • Blagojević, Vesna: Primjena Zakona o doplatku za djecu
 • Osmanagić Bedenik, dr.sc. Nidžara: Upravljanje zalihama

Ugostiteljstvo

 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Izmijenjen je i dopunjen Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Novine u Zakonu o boravišnoj pristojbi

Mirovinsko osiguranje

 • Rismondo, mr.sc. Mihovil: Uz Odluku Ustavnog suda o nezastarivosti prava iz mirovinskog osiguranja

Poslovanje s inozemstvom

 • Ibrišimović, Franjo: Privremeni uvoz robe

Gospodarsko pravo

 • Giunio, mr.sc. Miljenko: Ugovor o prodaji tražbina i faktoring kao način financiranja

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Istraživanja

 • Guzić, mr.sc. Šime: Zaštitna kamata u sustavu poreza na dobitak
 • Batarelo, mr.sc. Željko: Metode poslovne analize - metoda odstupanja i metoda standardizacije
 • Tušek, dr. sc. Boris: Prisutnost i potreba organiziranja interne revizije u Republici Hrvatskoj

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak, dr.sc. Višnja: Rent - a - car, u redu. No, kako bi vam se dopalo:"Rent - a - direktor?"

Porez na dohodak

 • Šnajder, Tomo: Porezne povlastice na područjima posebne državne skrbi

Porezi općenito

 • Đikandić, Desanka: Financiranje lokalne samouprave i uprave

Radni odnosi

 • Knežević, Nikola: Evidencije u području rada

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi

Plaće i naknade plaća

 • Šegić, mr.sc. Desanka: Plaće u državnom i javnom sektoru u drugom polugodištu 2000.