arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 16/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Gospodarsko pravo

 • Zlatović, Dragan: Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji i pravo konkurencije
 • Morović - Pavić, Ljerka: Neke osobitosti u svezi s dodjelom i korištenjem grobnih mjesta

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Porezi općenito

 • Vukić, mr.sc. Nikola: Prisilna naplata poreznog duga

Porez na dohodak

 • Baica, mr.sc. Zdravko: Porez na dohodak od drugih (povremenih) samostalnih djelatnosti

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi

Financije - računovodstvo

 • Kosijer, Miloš: Izračun naknade za oduzete stanove
 • Relja, Davor: Utjecaj smanjenja stope izdvajanja obvezne rezerve u kunama na kamatne stope banaka

Istraživanja

 • Juranović, dr.sc. Milan: Konsolidirani financijski izvještaji Vlade SAD-a
 • Batarelo, mr.sc. Željko: Metode poslovne analize (metoda izolacije/eliminacije i metoda korelacije)

Obrtnici

 • Šegić, mr.sc. Desanka: Prava zaposlenih kod obrtnika

Mirovinsko osiguranje

 • Mrša, Vlatko: Određivanje mirovine prema plaćama ostvarenim u 1994. i 1995. godini
 • Kačić, Smiljana: Invalidska i obiteljska mirovina - uvjeti i način izračunavanja

Carine

 • Ibrišimović, Franjo: Carinska skladišta i postupak carinskog skladištenja u privatnom skladištu tipa "D"

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti / od 331. - 365. dana/

Porez na dodanu vrijednost

 • Javor, Ljubica: Servisna djelatnost u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Tržište vrijednosnica

 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u srpnju

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Špiljak, dr.sc. Višnja: Italija s dugim pipcima - talijanska banka Unicredito ubrzano kupuje po središnjoj Europi
 • Špiljak, dr.sc. Višnja: Novi češki zakon o trgovačkim društvima

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Gardašanić, Gordan: Osiguranje od posljedica nezgode
 • Sarvan, Desanka: Postupanje s otpadom
 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Pogarčić, Zdenka: Postupak javnog nadmetanja - temeljni način nabave roba, usluga i ustupanja radova
 • Kovačić, mr.sc. Marinko: Planiranje i provedba treninga
 • Slemenšek, mr.sc. Željko: Prostorije za proizvodnju i promet namirnica opće uporabe

Zdravstveno osiguranje

 • Paić - Ćirić, Mirjana: Nove osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje

Radni odnosi

 • Ferić, Nikica: Program zbrinjavanja viška zaposlenika