arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 14/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak, dr. sc. Višnja: Hokus - fokus sa šampanjcem
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Kržić, Berislav: Je li s mjedvjedom gotovo?
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Manojlović, mr.sc. Darko: Sanitarni nadzor kod proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe
 • Ladešić Masnec, Koraljka: Primjena Zakona o boravišnoj pristojbi

Porez na dodanu vrijednost

 • Felker, Višnja; Perinić - Šarić Sintija: Ispostavljanje računa za isporučena dobra i obavljene usluge
 • Javor, Ljubica: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Barac, Zdravka: Oporezivanje turističkih usluga

Platni promet

 • Veselovac, Martina Darinka: Podmirenje obveza prijebojem, asignacijom, cesijom i preuzimanjem duga
 • Orešković, Sonja: Izmjene i dopune Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Praksa županijskih sudova - Radni odnosi

Porezi općenito

 • Putrić Belić, Nada: Zastara poreznih obveza u izmijenjenim zakonskim okolnostima

Porez na dohodak

 • Paić - Ćirić, Mirjana: Oporezivanje stipendija
 • Brdovnik, Vesna: Izmjene u oporezivanju dohotka

Gospodarsko pravo

 • Slovinić, Jerko: Prestanak obveze zasnivanja radnog odnosa s članom uprave trgovačkog društva
 • Morović Pavić, Ljeska: Uz zaključak o pravnim shvaćanjima sjednice sudaca i sudskih savjetnika Upravnog suda Republike Hrvatske
 • Karabalić - Pataky, Mirjana: Je li odluka nadležnog tijela trgovačkog društva o promjeni osoba ovlaštenih za zastupanje odnosno potpisivanje naloga za platni promet konstitutivnog karaktera ili takav značaj ima tek upis te promjene u sudski registar?
 • Rašić, Nino: Nagradne igre i pravila za njihovo priređivanje

Prikazi

 • Osmanagić Bedenik, dr. sc. Nidžara: Prikaz knjige prof. dr. Vilima Ferišaka, Elementi managementa nabave, 2. dopunjeno izdanje, Zagreb

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti / od 301. - 330. dana/

Mirovinsko osiguranje

 • Rismondo, mr. sc. Mihovil: Mirovinsko osiguranje članova uprave trgovačkih društava nakon Odluke Ustavnog suda
 • Kačić, Smiljana: Starosna i prijevremena mirovina - uvjeti i način izračuna

Plaće i naknade plaća

 • Šegić, mr.sc. Desanka: Isplata regresa za godišnji odmor

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Zdravstveno osiguranje

 • Đukanović, Ljubica: Nadoknada plaće - iskazivanje alikvotnih iznosa novčanih primanja

Carine

 • Marinović, Željka: Primjena carinskih i drugih propisa u putničkom prometu
 • Drlje, Matilda; Kačan, Ankica; Lakić, Marija; Jokić, Tonka: Primjena zakona i provedbenih propisa iz područja poslovanja s inozemstvom

Doprinosi

 • Novi računi za uplate doprinosa od 1. srpnja

Tržište vrijednosnica

 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u lipnju
 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u lipnju

Financije - računovodstvo

 • Galinec, mr. sc. Davor: Platna bilanca Republike Hrvatske i analiza kretanja na pojedinim računima u razdoblju 1993. - -999.

Istraživanja

 • Škare, dr.sc. Marinko: Monetarna politika i nelikvidnost u Hrvatskoj

Stajališta Državnog inspektorata

 • Odjel turističke inspekcije

Poslovne informacije

 • Lončarek, Davor: Istraživanje EBRD-a o uvjetima poslovanja u zemljama u tranziciji
 • Šumelj, Ante: Materijalna i druga prava zastupnika u Hrvatskom državnom saboru
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi