arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak, dr.sc. Višnja: Online financijsko izvješćivanje
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Kržić, Berislav: Kada i kako kupiti inicijalne javne stokove neke tvrtke?

Polugodišnja financijska izvješća

 • Miličević, mr. sc. Stipe: Tromjesečna financijska i poslovna izvješća dioničkih društava za drugo tromjesečje 2000. godine
 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun doprinosa i članarina
 • Štahan, Mladen: Polugodišnja financijska izvješća prema MRS-u 34
 • Guzić, mr. sc. Šime: Potreba i mogućnosti sastavljanja prijave poreza na dobit tijekom godine
 • Štahan, Mladen: Polugodišnja financijska izvješća trgovačkih društava za potrebe poslovanja
 • Lozić, Veronika: Statistički izvještaji poduzetnika za razdoblje siječanj - lipanj
 • Mićin, Kristina: Posebnosti financijskih izvješća osiguravajućih društava

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Radni odnosi

 • Hercigonja, Jasminka: Pravo na godišnji odmor

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti / od 271. - 300. dana/

Mirovinsko osiguranje

 • Mrša, Vlatko: Institut najviše mirovine

Plaće i naknade plaća

 • Paić - Ćirić, Mirjana: Obračun propisanih obveza iz plaća i određenih primitaka

Platni promet

 • Baica, mr. Zdravko: Polugodišnja financijska izvješća neprofitnih organizacija

Tržište vrijednosnica

 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u svibnju
 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u svibnju

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Staničić, dr.sc. Mladen: Hrvatska i trgovina u Jugoistočnoj Europi

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Kovačić, mr. sc. Marinko: Radničko ovlašćivanje i samousmjeravajući timovi

Zdravstveno osiguranje

 • Đukanović, Ljubica: Nova osnovica za nadoknadu plaće

Posebni porezi

 • Račevska, Mirjana: Posebni porez na cigarete i ostale duhanske proizvode
 • Barac, Zdravka: Posebni porez na naftne derivate

Porezi općenito

 • Guzić, mr. sc. Šime: Pregled promjena poreza i doprinosa

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić Peročević, Katica: Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Gospodarsko pravo

 • Slovinić, Jerko: Sazivanje skupštine dioničara i donošenje odluke o financijskim izvješćima
 • Šplajt, Ljiljana: Materijalno osiguranje za vrijeme nezaposlenosti
 • Odredbe članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama ZTD-a suprotne vladavini prava odnosno uvode nejednakost poduzetnika na tržištu

Financije - računovodstvo

 • Koprivčić, Zvonko: Bilanciranje, financijski i porezni učinci u postupku unutarnje proizvodnje i carinskog skladištenja
 • Šarić, Marija: Ugovorne i zakonske kamate
 • Koprivčić, Zvonko: Naplata tražbina sadržanih u zadužnici, mjenici i nalogu za naplatu na temelju ugovornih ovlasti
 • Tušek, mr. sc. Boris: MRS 36 Umanjenje imovine
 • Mrša, dr. sc. Josipa: Rezerviranja, neizvjesna imovina i neizvjesne obveze
 • Guzić, mr.sc. Šime: Računovodstvo poreza na dobit
 • Guzić, mr.sc. Šime: Obveza dostave izvješća o promjeni vlasništva i podataka iz knjige dionica

Istraživanja

 • Batarelo, mr. sc. Željko: Usporedna analiza kao sredstvo otkrivanja neiskorištenih potencijala

Carine

 • Cukrov, Oskar: Privremeni uvoz plovila s djelomičnim i potpunim oslobođenjem od plaćanja carine i poreza

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi