arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2000

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Prikazi iz inozemne literature

 • Kržić, Berislav: Investiranje posuđenim novcem
 • Špiljak, dr.sc. Višnja: Nezavisnost revizora u Europi
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Kržić, Berislav: Investiranje za oprezne
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Iz sudske prakse

 • Knežević, Nikola: Iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske - radni odnosi

Gospodarsko pravo

 • Slovinić, Jerko: Zaštita manjine u dioničkom društvu
 • Ivanović, Mladen: Upis radnog staža temeljem pravomoćne presude suda

Revizija

 • Buneta, Anđelka: Interna revizija informacijskog sustava

Stajališta Državnog inspektorata

 • Odjel turističke inspekcije

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Financije - računovodstvo

 • Blagojević, Vesna: Novi cenzusi prihoda kao uvjet za pravo na doplatak za djecu
 • Kosijer, Miloš: Novčani poticaji i naknade u poljoprivredi i ribarstvu
 • Krajačić, Damir: Trezorske dionice

Istraživanja

 • Batarelo, mr. sc. Željko: Poslovno odlučivanje i mogućnosti njegove racionalizacije na investicijskom području
 • Škare, dr. sc. Marinko : Dinamika otvaranja i zatvaranja radnih mjesta u hrvatskom gospodarstvu - tko potiče zapošljavanje

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Čizmić, mr.sc. Jozo: Licencija žiga
 • Lambaša, mr. sc. Draško: Određivanje granice pomorskog dobra u lukama javnog prometa
 • Izmjene Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma

Poslovanje s inozemstvom

 • Kačan, mr. sc. Ankica : Kreditni poslovi s inozemstvom

Zdravstveno osiguranje

 • Đukanović, Ljubica: Nadoknada plaće roditelja djeteta sa smetnjama u razvoju

Porez na dodanu vrijednost

 • Amidžić Peročević, Katica: Poslovanje obveznika PDV-a s građanima

Organizacija poslovnog sustava u trgovini

 • Orešković,Josip: Poslovni podaci
 • Galinec, Davor: Robna razmjena Hrvatske na prijelazu u prvo tromjesečje
 • Sarvan, Desanka: Priključenje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture

Porez na dohodak

 • Đikandić, Desanka: Porez na dohodak od imovine

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti / od 241. - 270. dana/

Porezi općenito

 • Putrić Belić, Nada: Odgovornost članova uprave trgovačkog društva za porezne dugove

Mirovinsko osiguranje

 • Gulin, Božidar: Utvrđivanje invalidnosti i prava invalida rada

Obrtnici

 • Mahović, mr.sc. Mirjana: Predujmovi poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

Ugostiteljstvo

 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata