arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/1999

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak, dr. Višnja: Usklađenje izvještaja kompanija nakon usklađenja računovodstvenih okvira
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Kržić, Berisalv: Kriza identiteta bikovskog tržišta
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Financije - računovodstvo

 • Lončarić, Antun: Izdaci za službena putovanja, terenski dodatak i naknada za odvojeni život
 • Štahan, Mladen: MRS-ovi 1, 14 i 34 mijenjaju Zakon o računovodstvu
 • Miličević, mr.sc. Stipe: Pojašnjenja za popunjavanje tromjesečnih financijskih i poslovnih izvješća
 • Kosijer, Miloš: Poticaji i naknade u poljoprivredi

Tržište vrijednosnica

 • Naglić, Gordan: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u travnju
 • Srpak, Krunoslav: Varaždinsko tržište vrijednosnica u travnju

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Oporezivanje dohotka umjetnika

Gospodarsko pravo

 • Giunio, mr.sc. A. Miljenko: Novosti u ovrsi
 • Momčinović, mr. sc. Hrvoje: Bitne novosti stečajnoga prava

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Poslovni podatci
 • Kovačić, mr. Marinko: Organizacijske pretpostavke upravljanja inovacijskim procesima
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Staničić, dr.sc. Mladen: Globalno gospodarstvo i globalizacija
 • Maurović, dr.sc. Ljiljana: Prijedlog smjernice EU o sprječavanju kašnjenja u plaćanju i hrvatska stvarnost

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 211. do 240.dana/

Poslovanje s inozemstvom

 • Ibrišimović, Franjo: Besplatni uvoz robe

Porez na dodanu vrijednost

 • Javor, Ljubica: Oporezivanje nekretnina

Istraživanja

 • Škare, dr. Marinko: Uloga središnje banke u monetarnim sustavima zemalja tranzicije
 • Štoković, dr. Igor: Upravljanje kao čimbenik poslovnog učinka