arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/1999

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Istraživanja

 • Štoković, dr. Igor: Uloga motivacije u funkciji efikasnog vođenja poslovanja
 • Škare, dr. Marinko: Ekonomska nasljeđa stabilizacijskog programa iz 1993. godine

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 181. do 210.dana/

Financije - računovodstvo

 • Miličević, mr.sc. Stipe: Dostavljanje tromjesečnih financijskih izvješća Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske
 • Smiljan, Ivica: Mogućnosti rješavanja problema nelikvidnosti u gospodarstvu Republike Hrvatske
 • Tušek, mr.sc, Boris: Računovodstvo ulaganja u dionice

Porez na dobit

 • Uputa za obradu prijava poreza na dobit za 1998. godinu

Porezni nadzor i pravna sredstva u sustavu PDV-a

 • Amidžić - Peročević, Katica : Prodaja usluga po unaprijed utvrđenoj cijeni i porez na dodanu vrijednost
 • Vukić, mr. Nikola: Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima

Porez na dodanu vrijednost

 • Jelčić, dr. sc. Barbara: Novi sustav oporezivanja prometa proizvoda i usluga u Sloveniji - II.

Plaće i naknade plaća

 • Šegić, mr. sc. Desanka: Statističko praćenje plaća i materijalnih prava zaposlenih u 1999. godini

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Prikazi iz inozemne literature

 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji
 • Špiljak, dr. Višnja: Hoće li u globalnom vrtlogu Europe plivati ili potonuti?
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta

Poslovne informacije

 • Kovačić, mr.sc. Marinko: Značajke organizacijske promjene
 • Orešković,Josip: Poslovni podatci
 • Lambaša, mr.sc. Draško: Obavljanje djelatnosti u lučkim slobodnim zonama
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Kolaković, mr. Marko: Intelektualni kapital - pravo bogatstvo poduzeća

Poslovanje s inozemstvom

 • Ibrišimović, Franjo: Izvozno - uvozno carinjenje robe bez prelaska carinske crte

Gospodarsko pravo

 • Slovinić, Jerko: Prikaz izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima
 • Momčinović, mr.sc. Hrvoje: Ortakluk - odnos prema trećima