arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/1999

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Stajališta Ministarstva financija

 • Stajališta Ministarstva financija

Mirovinsko osiguranje

 • Janeš, Željko: Matična evidencija za mirovinsko osiguranje

Porezi općenito

 • Trgovci i ugostitelji trebaju popisati alkoholna pića 31.3.1999.
 • Novi uplatni računi za porez na dohodak

Poslovanje s inozemstvom

 • Desanka, Đikandić: Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo

Posebni porezi

 • Sedmak, Zvonko: Porezno opterećenje naftnih derivata u Hrvatskoj i Europi

Koeficijenti konformnih kamata

 • Orešković,Josip: Konformni koeficijenti /od 121.do 150.dana/

Gospodarsko pravo

 • Zlatović, Dragan: Zaštita korisnika modela
 • Eraković, mr. Andrija: Kako pokrenuti sudski postupak radi naplate tražbina

Iz sudske prakse

 • Mršić, mr. sc. Gordana: Označavanje proizvoda u prometu

Cijene i trgovina

 • Manojlović, mr.sc. Darko: Utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonice

Poslovne informacije

 • Orešković,Josip: Poslovni podatci
 • Kelebuh, mr. Ivan: Hrvatska gospodarska kretanja početkom 1999. godine
 • Žalac, mr. Ivan: Novosti s informatičkog tržišta
 • Orešković,Josip: Novi ekonomsko-financijski propisi

Porez na dohodak

 • Brdovnik, Vesna: Oporezivanje plaća koje se ne isplaćuju redovito

Ugostiteljstvo

 • Ladešić - Masnec, Koraljka: Primjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Porezni nadzor i pravna sredstva u sustavu PDV-a

 • Vukić, mr. Nikola: Porezni nadzor i pravna sredstva u sustavu PDV-a

Prikazi iz inozemne literature

 • Špiljak, dr. Višnja: Kakav globalni financijski sustav u novom milenijumu?
 • Špiljak,dr.Višnja: Financijske vijesti iz svijeta
 • Liszt,Nina: Međunarodni pokazatelji

Plaće i naknade plaća

 • Lončarić, Antun: Najniža plaća u 1999. godini

Platni promet

 • Šegić, mr. Desanka: Obveze pravnih i fizičkih osoba prema novim odredbama Zakona o platnom prometu
 • Veselovac, Martina Darinka: Izmjene Zakona o platnom prometu
 • Akceptni nalozi se predaju do 15. travnja
 • Veselovac, Martina Darinka: Ukidanje akceptnog naloga kao sredstva plaćanja

Istraživanja

 • Štoković, dr. sc. Igor: Kako povećati konkurentnu sposobnost hrvatskih poduzeća
 • Myftari, Isa: Ekonomika rudarstva kao posebna mikroekonomska znanost o ekonomici poduzeća

Zdravstveno osiguranje

 • Sikavica, MarijaPaić - Ćirić, Mirjana: Nove osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje

Financije - računovodstvo

 • Lozić, Veronika: Periodični statistički izvještaji

Carine

 • Jokić, Tonka: Carinski kontingenti